10 štýlov jogy

Pripravili sme pre Vás prehľad 10 štýlov jogy

 

Joga styly

1. Bikram joga 

Bikram joga je systém jogy navrhnutý a pomenovaný po jogínovi menom Bikram Choudhurmy. Pozície sú prevzaté z tradičných techník Hatha jogy a predstavené na Západe v 70. rokoch 20. storočia. Všetky lekcie Bikram jogy série pre začiatočníkov trvajú 90 minút a pozostávajú z rovnakej série 26-tich postojov, vrátane dvoch dychových cvičení. Základná Bikram joga sa cvičí pri izbovej teplote nastavenej minimálne na 40,5 °C.

2. Ashtanga joga

Ashtanga joga má tisícročné korene v ozajstnej tradícii. Nesie v sebe pravú dušu jogy. Do dnešného sveta ju priniesol Sri K. Patabhi Jois, alebo Guruji, ktorý sa ju naučil od svojho učitela Krishnamacharyu. Ashtanga Joga sa skladá zo štyroch presne stanovených sérií – postupností zložených zo špecifických
pozícií líšiacich sa náročnosťou a efektom na telo aj myseľ – Primary Series, Intermediate Series a Advanced A & B. Guruji učil tento systém jogy v meste Mysore v južnej Indii. Učil ju metódou, ktorú pomenovali podľa názvu tohto mesta – Mysore Style.

3. Hormonálna joga 

Forma terapeutickej jogy, ktorá je zameraná na harmonizáciu činnosti orgánov podieľajúcich sa na tvorbe hormónov (štítna žľaza, hypofýza, vaječníky, žľazy s vnútorným vylučovaním, nadobličky), čím sa zlepšuje funkcia celého tela. Jedná sa o dynamický druh jogy, ktorý prináša rýchle výsledky. Hormonálna
jogová terapia slúži tiež ako holistická a omladzujúca technika. Tento systém sa zameriava na prácu s energiou, posilňuje, oživuje a harmonizuje fyzické aj energetické telo, čím uvádza do rovnováhy aj náš hormonálny systém. Celkovo zvyšuje flexibilitu, vitalitu.

4. Integrálna joga 

Hlavným cieľom integrálnej jogy je zjednotenie mnohých jogových ciest (hatha, rádža, bhakti, karma, džňána a džapa) do jedného všeobjímajúceho smeru. Iróniou však je, že napriek tomu existujú dve rozdielne hnutia integrálnej jogy, jedno založené Sri Aurobindom a druhé založené Svámím Satčitánandom. Samotná prax široko čerpá z indických duchovných tradícií a zlučuje sa s inými metódami. Ide o umenie žiť harmonicky a kreatívne s vedomím celistvého vnímania bytia. Kritizujúc Hatha jogu pre jej prehnaný dôraz na fyzickú stránku existencie, ide integrálna joga podľa jej zakladateľov ďaleko za hranice telesného cvičenia a zahrňuje meditáciu, mantry, službu, oddanosť a hlboké štúdium všetkých odvetví jogy. Integrálna joga pristupuje k ásanam veľmi jemne, na hodinách učitelia zaraďujú pránájámu, recitáciu mantier, krije a meditáciu. Integrálna joga vedie študentov k tomu, aby zašli až za fyzickú stránku praktikovania ásan a zjednotili telo, myseľ a ducha a mohli tak žiť s ostatnými kľudnejšie a šťastnejšie.

 5. Jivamukti joga 

Jivamukti spája fyzický štýl založený na vinyasa s dodržaním piatich princípov: shastra, bhakti, ahimsa, nāda (hudba) a dhyana (meditácia). Je to fyzická, etická a duchovná prax, ktorá podporuje veganizmus, sociálny aktivizmus a enviromentalizmus. Lekcie zvyčajne zahŕňajú spievanie a diskusiu o filozofii jogy. Tento štýl založili Sharon Gannon a David Life.

6. Karma joga

Tento štýl vychádza z myšlienky, že nie sme bez minulosti, ale zároveň máme vzťah k svojej budúcnosti. Táto forma jogy zahŕňa predovšetkým prácu na vlastnej karme a sebe samom, obmedzení vlastného ega a altruistickú činnosť pre iných (teda nesebeckú prácu bez očakávania protihodnoty). Karma jogín sa zrieka plodov svojej činnosti, aby nebol pútaný k ich výsledkom. Takouto praxou nezanecháva svojou aktivitou karmické následky a dostáva sa bližšie k svojej vlastnej podstate.

7. Krija joga 

Joga integrujúca takmer všetky cesty jogy, ktorá zároveň pripravuje jogína pre vyššie stupne jogy. Spája cvičenie ásan, ako aj rôzne úrovne dýchacích techník, prácu s vedomím, vizualizáciu, prax čakier i mantry. Ide o syntézu rôznych postupov, ktorých účelom je integrácia do celku a splynutie s božským princípom.
Zakladateľom a najznámejším predstaviteľom bol Ramana Mahariši. Vytvára intenzívnu harmóniu a súzvuk medzi vnútorným a vonkajším svetom. Týmto nás privádza k prebudeniu a duchovnej realizácii. Môžeme si predstaviť našu bytosť ako nádobu, ktorú praktikovaním Krija jogy napĺňame bezpodmienečnou láskou, pocitom absolútna. Zároveň ju čistíme, energizujeme a vitalizujeme.

8. Restoratívna joga 

Názov pochádza z anglického slova RESTORE čo znamená obnoviť, vzkriesiť, rekonštruovať alebo regenerovať – v tomto zmysle seba samého. Relaxácia je nevyhnutnosť pre dosiahnutie dobrého výkonu, čím sa napomáha celkovému pocitu vitality človeka. Prax restoratívnej jogy je založená na princípe 3 tiel a 5 obalov, ktoré tvoria základ celistvosti ľudskej bytosti. Techniky restoratívnej jogy sa vo vzájomnej symbióze podieľajú na uvedomení si a harmonizácii tela, mysle a ducha. Prax restoratívnej jogy sa realizuje v tichom a príjemnom prostredí, častokrát s pomôckami ako sú blok či bolster. Ideálne je cvičiť pomocou sprievodnej nahrávky. Restoratívna joga sa odporúča praktikovať za stlmeného svetla. Pri praxi restoratívnej jogy môžeme nechať svoj dych voľne plynúť. Môžeme tiež pracovať vo fázach, kedy najskôr dych vedome pozorujeme a následne necháme dych plynúť, pričom pozorujeme, ako telo reaguje na prerušenie riadeného dychu.

9. Senior joga 

Indická tradícia jogy hovorí, že cvičením jogy sa dá dosiahnuť vysoký vek a udržať si telesnú pružnosť a duševnú sviežosť. Joga pre seniorov je ideálnym prostriedkom k väčšej flexibilite a mentálnej pohode pre skôr narodených. Vzhľadom k staršiemu veku cvičiacich, sa pozície praktizujú najskôr hlavne v nižších polohách – v ľahu, sede, kľaku, podporoch a vzporoch. Je to dôležité najmä kvôli základným charakteristikám starnutia: zhoršeniu koordinácie, sily aj reakcií, zníženej elasticity svalov. Tieto sú najčastejšou príčinou poranení seniorov. Hodiny sú častokrát viac orientované na pránajámu (dychové cvičenia), prípadne mudry a bandhy (jemnú, ale účinnú nervovo-svalovú aktiváciu), na mentálne - koncentračné techniky. Rovnako meditácia a vizualizácia, či pozitívne afirmácie alebo aj modlitba môžu byť nápomocné na preklenutie emocionálneho napätia spôsobeného možno aj práve starnutím a meniacim sa telom seniora.

10. Vyniyasa joga 

Tento štýl sa zameriava na pohyby synchronizované s dýchaním. Každá pozícia spája dýchanie s konkrétnymi telesnými pohybmi a vytvára rovnováhu medzi nádychmi a výdychmi. Sekvencie môžu byť veľmi osobité a navrhnuté bez pevnej štruktúry pre každú skupinu.