Pozor zmena adresy - od 15.11.2019 nás nájdete na novom mieste Borská 1 Karlova Ves na prízemi vedľa fitness centra Efect Fit

GOTS

GOTS – Global Organic Textile Standard

Cieľom Global Organic Textile Standard (GOTS) je definovať požiadavky na zabezpečenie organického štatútu textílií, od zberu suroviny cez  environmentálnu a sociálne zodpovednú výrobu až po označovanie výrobkov s cieľom poskytnúť dôveryhodné uistenie konečnému spotrebiteľovi.

GOTS je uznávaný ako popredný svetový štandard pre textílie vyrobené z organických vlákien. Určuje enviromentálne kritériá na vysokej úrovni pozdĺž celého organického dodávateľského reťazca textílií a vyžaduje tiež dodržiavanie sociálnych kritérií. Iba textilné výrobky, ktoré obsahujú minimálne 70% organických vlákien  môžu získať GOTS certifikát.