GRS certifikát

The Global Recycle Standard – Globálny recyklačný štandard.

Táto norma je určená pre firmy, ktoré chcú uplatniť nárok na množstvo obsiahnutého recyklovaného materiálu v konečnom výrobku. Zámerom GRS je uspokojiť potreby spoločností, ktoré sa snažia overiť recyklovaný obsah svojich výrobkov (hotových aj medziproduktov) a overiť zodpovedné sociálne, environmentálne a chemické postupy pri ich výrobe. Cieľom GRS je vymedziť požiadavky na zabezpečenie presných tvrdení o obsahu a dobrých pracovných podmienkach a minimalizovať škodlivé environmentálne a chemické vplyvy. Patria sem spoločnosti zaoberajúce sa odzrňovaním, pradením, tkaním a pletením, farbením a tlačou a prešívaním vo viac ako 50 krajinách.