Z dôvodu dovolenky bude v dňoch 22.-26.7.2024 predajňa zatvorená.

Naše hodnoty

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je byť najdôveryhodnejším a najspoľahlivejším partnerom, ktorý pomáha ľuďom budovať rovnováhu v ich životoch a podporovať fyzické aj duševné zdravie. 

Predstavujeme si svet, v ktorom sú ľudia schopní žiť plnohodnotný a zmysluplný život, ktorý je v súlade s ich osobnými hodnotami a v ktorom má každý možnosť nájsť rovnováhu a naplno využiť svoj potenciál. Naším cieľom je podporovať tento proces, a byť vodítkom pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu vo svojom živote.

NAŠE "PREČO"

Naším poslaním je poskytovať produkty, ktoré pomáhajú ľuďom dosiahnuť rovnováhu v ich živote. Veríme, že rovnováha je dôležitá pre osobnú pohodu a šťastie a že je možné hľadať rovnováhu vo všetkých oblastiach života, vrátane práce, vzťahov, zdravia a voľného času. Naším cieľom je umožniť ľuďom viesť plnohodnotný a zmysluplný život, ktorý je v súlade s ich osobnými hodnotami, a vytvoriť svet, v ktorom má každý možnosť nájsť rovnováhu a naplno využiť svoj potenciál. 

Pretože žijeme v rýchlej dobe s množstvom stresu je potrebné mať priestor na spomalenie a mentálny oddych. Na začiatok potrebujeme vedieť vnímať, že sme mimo nášho stredu. Potom sa môžeme vedome rozhodnúť čo je potrebné, aby sme sa vrátili do svojho stredu = rovnováhy.

Ľuďom pomáha vedieť ako sa starať nielen o svoje fyzické, ale aj duševné zdravie. Flexity chce svojím prístupom ponúknuť možnosti ako sa starať o túto rovnováhu. 

Keď má človek dostatočne postarané o obe stránky je plný zdravia a energie, ktorú môže zdieľať s ostatnými. Ak sa naučíme žiť v harmónii so sebou, budeme vedieť žiť v harmónii aj s ostatnými, vnímať svoje aj potreby iných, vedieť pomôcť sebe aj druhým.

FLEXIBILITA

Prostredníctom našej ponuky produktov a služieb sa snažíme podporovať hodnotu flexibility v živote. V prístupe k zákazníkom je Flexity prednostne otvorené ochote meniť veci za behu a vyhovieť požiadavkám aj keď sa zmenia okolnosti.

Naším cieľom je umožniť ľuďom, aby boli otvorení novým skúsenostiam a perspektívam, a vytvoriť svet, v ktorom má každý možnosť budovať mentálnu flexibilitu a prispôsobivosť. 

Byť otvorený rozmanitosti nám môže dať väčší pocit spojenia so svetom okolo vás. Môže nám tiež pomôcť rozvinúť väčšiu empatiu a porozumenie voči ostatným, čo môže zlepšiť naše vzťahy a vytvoriť vo našom živote pozitívnejšie skúsenosti.

SPOJENIE

Vo Flexity veríme v silu komunity a v spoluprácu.

Hľadáme, čo nás spája, čo buduje komunitu, čo podporuje zdravé vzťahy a pozitívne prepojenia. Na začiatku nás oslovila joga, pretože slovo „joga“ v sanskrite znamená „spájať“. Žijeme v rýchlom svete a joga nám môže prinášať pokoj, vnímanie a spomalenie. 

Filozofia jogy ovplyvnila množstvo smerov a oblastí, ktoré nám ponúkajú spojenie so sebou a svetom. Nájdete preto u nás aj ďalšie oblasti, ktoré boli alebo mohli byť inšpirované cestou a filozofiou jogy.

V našom tíme nás spája záujem o zdravý životný štýl.

POKOJ

Flexity prináša viac pokoja do každodenného života. Vidíme, že stresu naokolo nás je už dostatok, snažíme sa preto aby nákup u nás prinášal pokoj. Veríme, že flexibilitou a ochotou z našej strany vieme vyriešiť každú situáciu bez zbytočného stresu. 

Naším poslaním je podporovať hodnotu pokoja v živote. Veríme, že pokoj je dôležitou súčasťou osobnej pohody a šťastia a že je nevyhnutný pre zdravý a plnohodnotný život. Naším cieľom je umožniť ľuďom nájsť pokoj uprostred chaosu a vytvoriť svet, v ktorom bude mať každý možnosť zažiť vnútorný mier. 

Používanie produktov v našej ponuke pomáha zažívať viac pokoja a menej stresu. Popisy produktov, informácie a podpora majú pomáhať predchádzať možnému stresu z nedostatku informácií, obáv zo správneho výberu, možnosti výmeny a pod. 

Tón komunikácie je priateľský a pokojný aj v prípadoch, kedy sa niečo nepodarí podľa očakávaní. 

EMPATIA

Ľudská komunikácia je základným pilierom vzťahov. Vo Flexity chápeme, že ľudia si nevedia vybrať, majú málo skúsenosti s nakupovaním online, majú rôzne obavy a preto im dávame pocítiť, že sme na ich strane, a vnímame ich potreby a obavy. Proaktívne sa usilujeme odstraňovať bariéry a možné neistoty z celého procesu či už online alebo offline. 

Našou víziou je vytvoriť svet, v ktorom sa empatia cení a pestuje sa v osobnom aj profesionálnom prostredí. Veríme, že empatia je nevyhnutná pre budovanie zmysluplných spojení s ostatnými a že je kľúčovou súčasťou osobného a profesionálneho úspechu. 

Empatia nám umožňuje porozumieť skúsenostiam a emóciám druhých a vzťahovať sa k nim, čo nám následne pomáha budovať dôveru, spoluprácu a rešpekt v našich vzťahoch. V biznise je empatia obzvlášť dôležitá pre budovanie silných a produktívnych tímov, pretože podporuje pocit jednoty a vzájomného porozumenia, ktoré sú kľúčové pre úspech. 

Dokážeme sa vcítiť sa do situácie, pocitov a vnímania našich zákazníkov a kolegov.

UDRŽATEĽNOSŤ

Vo Flexity veríme, že udržateľnosť je súčasťou dlhodobého blahobytu našej planéty. Zaviazali sme sa minimalizovať náš vplyv na životné prostredie a pracovať na zachovaní prírodných zdrojov pre budúce generácie. Prostredníctvom našich udržateľných postupov a produktov sa snažíme vytvoriť pozitívny a trvalý vplyv na svet okolo nás.

V prvom rade je to dôležité pre zdravie a pohodu našej planéty a všetkých jej obyvateľov. Tým, že podnikneme kroky na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie a zachovanie prírodných zdrojov, môžeme pomôcť chrániť ekosystémy a biodiverzitu Zeme a zabezpečiť, aby budúce generácie mali zdroje, ktoré potrebujú na to, aby prosperovali.

Napokon, udržateľnosť je jednoducho správna vec. Ako členovia spoločnosti je našou zodpovednosťou zanechať svet lepšie miesto, ako sme ho našli, a zabezpečiť, aby sme nespôsobili škodu planéte ani budúcim generáciám. Prijatím konceptu udržateľnosti môžeme prispieť k vytvoreniu svetlejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.