Zmena otváracích hodín: PONDELOK-PIATOK 10.6.- 14.6.2024 = Predajňa zatvorená. Len osobný odber vopred uhradených objednávok.

Seriál o Ajurvéde, matke medicíny: 1. Základné typy ľudí v Ajurvéde 3 dóše

Čo je ajurvéda?

ajurveda ayurveda

Ajuvérda, jedna z najstarších foriem holistickej medicíny na svete je veľmi vyhľadávaná a používaná aj v súčasnosti. Výraz Ajuvérda (Ayurveda), pochádzajúci zo sanskritu (indo-árijského jazyka) možno prekladať ako „znalosť života“. Umenie a veda Ajuvérdy pracujú s harmonizáciou nášho vnútorného a vonkajšieho sveta, pričom práve našich päť zmyslov je považovaných za portál prepájajúci tieto dve ríše.

Prostredníctvom Ajuvérdy sa zoskupuje päť základných elementov (éter/vesmír/priestor, vzduch, oheň, voda, vzduch) do troch typov energie a funkčných princípov, ktorých prítomnosť je všade-vo všetkom a vo všetkých. Ajuvérdska teória označuje tieto energie za elementárne sily ovládajúce všetko z fyzickej a duševnej stránky.

Kombináciou piatich elementov vznikajú tri dóše / biologické energie známe ako Váta, Pitta a Kapha. Na ich vzájomnom súlade je založený kľúčový princíp Ajuvérdy, ktorá predpokladá, že ajuvérdske dóše zodpovedajú za fyzické, duševné a emocionálne zdravie človeka. Ďalším z predpokladov ajuvérdskej medicíny je tvrdenie, že každý z nás má svoj jedinečný pomer každej dóše, pričom pri jednej vyniká viac ako pri ostatných.

Poďme si bližšie predstaviť jednotlivé typy - dóše a ich charakteristiky:

Typ Váta

 • Väčšinou ju tvoria dva základné elementy, a to éter a vzduch. Táto ajuvérdska dóša je všeobecne charakterizovaná ako studená, ľahká, suchá, drsná, splývavá a priestranná. Váta je reprezentovaná aj jeseňou, pre jej chladné a ostré dni. Tí, u ktorých prevláda práve táto dóša sú charakterizovaní ako štíhli, plní energie a kreativity. Známi sú aj svojim myslením, ktoré je originálne a nápadité, avšak veľmi ľahko ich môže niečo rozptýliť. Nálada tých, u ktorých prevláda práve váta, je častokrát premenlivá v závislosti od počasia, ľudí, či jedla, a rôznych ďalších faktorov okolitého prostredia.
 • Silnými stránkami u ľudí s dominujúcou dóšou vátou sú: rýchla učenlivosť, vysoká kreativita, multitasking, dobrosrdečnosť, flexibilita, byť neustále na „cestách“, prirodzená štíhlosť.  
 • Medzi slabé stránky možno zaradiť zábudlivosť, úzkostlivosť, náladovosť, manipulovateľnosť, citlivosť na chlad, spánkové problémy, nepravidelná chuť do jedla a stravovacie návyky, náchylnosť na tráviace ťažkosti a plynatosť, zlý obeh prejavujúci sa napríklad studenými rukami a nohami.
 • Osoba s prevládajúcou vátou by mala podľa ajuvérdskej medicíny (pre svoje optimálne fyzické, duševné a emocionálne zdravie) dbať na dodržiavanie pravidelného denného režimu, zvládanie stresu a úzkostí meditáciou a inými upokojujúcimi činnosťami, udržiavanie teplej telesnej teploty vyhýbaním sa chladnému počasiu a konzumáciou teplých jedál a nápojov.

 Typ Kapha

 • Táto dóša je založená predovšetkým na vzájomnom vplyve elementu voda a zem. Pre kaphu je charakteristickou stabilita, ale aj charakteristiky považované za hmotné, ťažké, pomalé, studené a mäkké. Je pre ňu typická jarná sezóna, pretože práve v tomto období postupne časti sveta pomaly opúšťajú zimný spánok. Ľudia s prevládajúcou kaphou sa považujú za silných, starostlivých a zo stavbou tela tvorenou kosťami s vysokou hustotou. Je pre nich typické udržiavať veci pohromade a byť podporou pre ostatných. Títo ľudia sa len málokedy skutočne rozčúlia, svedomito si najskôr svoje činy premyslia, až následne konajú. Prechádzajú životom pomalým, zámerným spôsobom.
 • Silnými stránkami u ľudí s dominujúcou dóšou kaphou sú: empatia, starostlivosť, dôveryhodnosť, trpezlivosť, pokojnosť, múdrosť, rozvážnosť, šťastie, romantickosť, pevné kosti a kĺby, zdravý imunitný systém.
 • Medzi slabé stránky možno zaradiť náchylnosť na priberanie, pomalý metabolizmus, malátnosť, nadmernú spavosť, dýchacie problémy (napr. Astma, alergie), vyššie riziko vzniku srdcových chorôb, náchylnosť na depresie, potrebu pravidelnej motivácie.
 • Osoba s prevládajúcou kaphou by mala podľa ajuvérdskej medicíny (pre svoje optimálne fyzické, duševné a emocionálne zdravie) dbať na dodržiavanie pravidelného pohybu, zdravej výživy, udržiavanie teplej telesnej teploty a stanovenie pravidelného spánkového režimu.

 Typ Pitta

 • Pre pittu je charakteristické spojenie ohňa a vody. Táto dóša je typická prepojením s húževnatosťou osobnosti. Pitta je označovaná ako horúca, ľahká, ostrá, mastná, tekutá a mobilná. Charakteristickým obdobím tejto dóše je leto, predovšetkým kvôli slnečným a horúcim dňom. O ľuďoch s pittou sa hovorí, že majú zvyčajne svalovú stavbu, sú veľmi atletickí a slúžia ako silní vodcovia. Sú vysoko motivovaní, zameraní na cieľ a konkurencieschopní. Ich agresívna a húževnatá povaha môže byť pre niektorých ľudí stále nepríjemná, čo môže viesť ku konfliktu.
 • Silnými stránkami u ľudí s dominujúcou dóšou pittou sú: inteligencia, cieľavedomosť, rýchla učenlivosť, rozhodnosť o sebe samom, ľahké ovládanie zručností, silná túžba po úspechu, silné a prirodzené vodcovské schopnosť, rýchly metabolizmus, dobrý obeh, zdravá pokožka a vlasy.
 • Medzi slabé stránky možno zaradiť netrpezlivosť, náchylnosť na konflikty, neustály hlad podmieňujúci náladovosť, náchylnosť na akné a zápaly, citlivosť na vysoké teploty.
 • Osoba s prevládajúcou pittou by mala podľa ajuvérdskej medicíny (pre svoje optimálne fyzické, duševné a emocionálne zdravie) dbať na vytvorenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vyhýbanie sa extrémnym teplám (počasiu, ale i koreneným ostrým jedlám).

Ajuvérdska medicína si zakladá na názoroch, že nevyváženosť dóše spôsobuje nevyváženosť v našom zdraví. Ajuvérda podporuje tvrdenia, že výber a praktikovanie správnych stravovacích návykov, fyzických aktivít a celkového životného štýlu na základe dominantnej dóše má priamy vplyv na rovnováhu fyzického, psychického a emocionálneho zdravia. I keď existuje len nepatrné množstvo dôkazov podporujúcich tieto tvrdenia, množstvo zástancov Ajuvérdy si stojí za tým, že dobré zdravie je založené práve na dóše človeka. Vyskúšať Ajurvédu a načerpať nové sily môžete aj na Ajurvédskom pobyte.

info 

 
Neviete aký ste typ? Zistite to pomocou nášho konštitučného testu: AJURVÉDSKY TEST

 

typy ludi ajurveda