Získali sme certifikát udržateľný obchod

Vo Flexity sa už od začiatku usilujeme podnikať zodpovedne. Od výberu dodávateľov po konečené doručenie zákazníkovi máme na mysli to aká vzniká uhlíková stopa, kde je priestor na opakované použitie, menšie plýtvanie zdrojmi, férovosť obchodu a etika.

Zapojili sme sa tiež do iniciatívy Udržiteľný eshop, ktorá hodnotí eshopy na základe rozsiahle dotazníku + dodatočného overenia zo strany Asociací společenské odpovědnost. Máme veľkú radosť, že sme uspeli v prísnom hodnotení a získali certifikát Udržitelný eshop.

Zaväzuje nás to ďalej intenzívne pokračovať v budovaní agendy udržateľnosti a snažiť sa byť dobrým príkladom aj pre ostatných :)

Naše aktivity komunikujeme aj prostredníctvom siete SmartHead na našom profile: https://www.sk.besmarthead.com/sk/profile/flexity-s-r-o/127597/overview 

logo.8ec1f740