COVID-UPDATE: Osobné nákupy na prevádzke sú momentálne pozastavené. Dopredu zaplatené objednávky je možné prebrať.

Odstúpenie od zmluvy

 

 

Papierový formulár na odstúpenie od zmluvy