Naučte sa základné pojmy k cvičeniu Ashtanga jogy

ashtanga yoga bratislava kosice

zdroj: jaropavek.com 

Svet jogy je plný rozmanitej terminológie, ktorej sa každý jogi s láskou postupne priúča. Aj napriek tomu, že má joga množstvo štýlov a zameriava sa na rôzne aspekty nášho tela a duše, mnohé názvy a slovné spojenia sú si častokrát veľmi podobné alebo sú univerzálne využiteľné pre všetky oblasti jogy. Nech cvičíte akýkoľvek typ jogy, výraz „Namaste“ nás láskyplne spája všetkých.

Čo je to Ashtanga joga?

Ashtanga yoga je dynamický a fyzicky náročný štýl jogy, ktorý sleduje špecifickú sekvenciu pozícií (ásan) vo vopred definovanom poradí. Je odvodená zo starovekého jogového učenia mudrca Patanjaliho, no v 20. storočí ju spopularizoval Sri K. Pattabhi Jois.

Ak ste sa vydali na cestu poznávania štýlu jogy, ktorým je jedinečná Ashtanga joga, mali by ste sa krok za krokom zoznámiť aj s jej základnými pojmami.  Za zrodom Ashtanga Vinyasa jogy sa ukrýva indický učiteľ jogy a sanskrtský vedec K. Pattabhi Jois, ktorý v roku 1948 založil i Výskumný ústav Ashtanga jogy v indickom meste Mysore. Ashtanga joga je propagovaná ako moderná forma klasickej indickej jogy založená na synchronizácii dychu s pohybom. Síce sa tento energický štýl považuje za fyzicky náročný, jeho poznanie prináša do našich životov len samé pozitíva. Poznať základné pojmy sa zaručene oplatí.

1. Ashtanga

Ak sa vydáme do hĺbky samotného názvu tohto štýlu, tak rozdelením slovíčka Ashtanga na dve slová získame pojmy Ashta (8) a Anga (končatiny). Ashtanga je sanskrtský výraz vo význame „osem končatín“, ktorý sa vzťahuje na osem končatín alebo osemnásobnú cestu jogy, ako ich načrtol Patanjali v Yoga Sutras.

2. Mysore

Tento názov možno v nadväznosti na poznanie terminológie Ashtanga jogy spojiť s indickým mestom, kde sídli Pattabhiho inštitút jogy, kde učil jedinečný štýl jogy svojich žiakov až do roku 2009. Následne, po jeho smrti, pokračujú v jeho učení dcéra Saraswathi a vnučka Sharmila.

Mysore sa taktiež spája i so samo-vedenými variáciami Ashtangy jogy, ktoré sú cvičené na základe vlastného tempa a úrovne schopností žiakov. Učiteľ im striktne neudáva poradie póz, avšak dohliada na nich a postupne im vysvetľuje všetko potrebné. Žiaci sa tak vlastnou praxou posúvajú krok za krokom vo svojom vlastnom tempe, a zároveň zdieľajú s ostatnými energiu.

3. Dni mesiaca / mesačné dni

Dni mesiaca alebo Moon Days boli podľa Pattabhiho pre cvičenie Ashtanga jogy nevhodné a zvyšujúce riziko zranenia pri cvičení. Tieto dni zahŕňajú každo-mesačné dni splnu a nového mesiaca, ktoré by mali byť využité na odpočinok. Pattabhi odporúčal okrem odpočinkových dní cvičiť Ashtanga jogu približne šesťkrát do týždňa a to v ranných hodinách.    

4Dámske prázdniny

Tento zaujímavo znejúci pojem v Ashtanga joge predstavuje odporúčanie pre ženy v úvodných dňoch ich periódy, kedy by si mali dať oddych od praktizovania asán. Táto prestávka by mala byť približne prvé tri dni.

5. Ujjayi dych

Predstavuje druh riadeného vedomého dýchania, pri ktorom dýchate v konštantnom, rovnomernom rytme cez obe nosné dierky a čiastočne držíte hlasivku. Dych Ujjayi by ste si mali precvičovať počas celej série jogy Ashtanga. Slovo ujjayi v preklade označuje "víťazstvo".

6. Surya Namaskar A a B

Tieto pojmy označujú úvodné zahrievacie zostavy Ashtanga jogy, ktoré sú nám známe aj ako variácie pozdravu slnku. Zatiaľ, čo Surya Namaskar A predstavuje klasický pozdrav, tak variácia B je obohatená o niekoľko ďalších asán.

7. Chakrasana

Tento „krkolomný“ názov predstavuje označenie pre spätný chod, ktorý je uvedený v primárnej sérii Ashtanga ako spôsob, ktorým sa presunúť z póz, kde ležíte na chrbte, priamo do pozície chaturangy.

Či už sa vo svete Ashtangy yogy pohybujete nejakú dobu alebo tomuto štýlu skúšate ešte len začať rozumieť, jednotlivé pojmy vám k tomu zaručene napomôžu. A na záver ukončíme náš článok citátom od zakladateľa tohto unikátneho štýlu jogy:

„Celý systém ashtanga praktizovaný s oddanosťou vedie k slobode v srdci človeka."

- K. Pattabhi Jois

VIDEO: Jaro Pávek - Asthanga jogaZákladné princípy Asthanga joga

Cvičenie je založené na stanovenom slede pozícií, ktoré sú synchronizované s dychom a pohybom. Medzi hlavné princípy Ashtanga jogy patria:

Vinyasa: Prax spájania dychu s pohybom. Každý pohyb je synchronizovaný s nádychom alebo výdychom a cvičenie plynule prechádza z jednej polohy do druhej.

Tristhana: Prax zamerania sa na tri kľúčové oblasti počas cvičenia: dych, držanie tela a pohľad. Tieto tri prvky spolupracujú pri vytváraní meditatívneho stavu a podporujú vnútorné sústredenie.

Asana: Fyzické polohy v Ashtanga joge sú navrhnuté tak, aby budovali silu, flexibilitu a rovnováhu v tele. Cvičenie zahŕňa postoje v stoji, záhyby dopredu, zákruty, záklony a inverzie.

Bandhy: Energetické zámky v tele, ktoré sú zapojené, aby kontrolovali tok energie a posilnili prax. Tri hlavné bandhy sú Mula Bandha (koreňový zámok), Uddiyana Bandha (zámok brucha) a Jalandhara Bandha (zámok brady).

Drishti: Prax pozerania alebo zaostrovania očí na konkrétny bod počas každej polohy. Pomáha to prehĺbiť koncentráciu a podporiť vnútorné zameranie.

Šesť sérií: Cvičenie Ashtanga jogy je rozdelené do šiestich sérií, z ktorých každá má špecifický súbor pozícií a sekvencií. Praktizujúci prechádzajú každou sériou postupne, pričom prvá séria je najprístupnejšia a šiesta je najpokročilejšia.

V akom poradí sa učí a cvičí Ashtanga joga?

V ashtanga joge sa tradičný poriadok, v ktorom sa prax vyučuje, riadi štruktúrovaným a progresívnym prístupom. Primárna sekvencia pozícií, známa ako séria Ashtanga jogy, je rozdelená do rôznych sérií alebo úrovní. Tu je prehľad typického poradia, v ktorom sa vyučuje Ashtanga joga:

  • Prvá séria (Yoga Chikitsa): Cvičenie Ashtanga Yogy zvyčajne začína Primárnou sériou, tiež známou ako Yoga Chikitsa, čo v preklade znamená jogová terapia. Táto séria sa zameriava na detoxikáciu a prečistenie tela, budovanie sily a vyrovnanie chrbtice. Pozostáva zo špecifickej sekvencie pozícií vykonávaných v nepretržitom slede, ktoré sú navzájom spojené dychom. Primárna séria kladie dôraz na predklony, skruty, otváranie bokov a inverzie.
  • Stredne pokročilá séria / Druhá séria (Nadi Shodhana): Po zvládnutí základnej série môžu študenti postúpiť do strednej série, známej tiež ako Nadi Shodhana, čo v preklade znamená čistenie nervov. Táto séria stavia na základoch základnej série a predstavuje náročnejšie držanie tela, hlbšie ohyby chrbta a rovnováhu rúk. Séria pokračuje v detoxikácii a posilňovaní tela a zároveň pracuje na jemných energetických kanáloch (nadis) a prečisťuje nervový systém.
  • Pokročilá séria (Sthira Bhaga): Pre študentov, ktorí vyvinuli silnú a konzistentnú prax a zvládli stredne pokročilú sériu, existujú ďalšie pokročilé série, spoločne označované ako Sthira Bhaga, čo v preklade znamená stála sila. Tieto série pozostávajú z extrémne náročných pozícií, ktoré vyžadujú pokročilú silu, flexibilitu a koncentráciu. Séria ďalej prehlbuje fyzické schopnosti a duchovné vedomie.

Celkovo je Ashtanga joga náročná a dynamická prax, ktorá zdôrazňuje dôležitosť dychu, pohybu a vnútorného sústredenia. Je to mocný nástroj na rozvoj fyzickej a duševnej sily, ako aj na pestovanie hlbokého zmyslu pre vnútorné vedomie a spojenie.