Z dôvodu dovolenky bude v dňoch 22.-26.7.2024 predajňa zatvorená.

Čo je tachyonová energia a základy, čo by ste mali o Tachyone vedieť

tachyónovú produkty

Koncom 70. rokov sa vo fyzike začalo hovoriť o dvoch javoch: Tachyonová energia a Energia nulového bodu. Pojem Tachyon vychádza z gréckeho ταχύς alebo tachys, čo znamená "rýchly". Prvýkrát vo vedeckej teórii tento pojem aplikoval Gerald Feinberg v roku 1967 vo svojom diele "Possibility of Faster-Than-Light Particles" (možnosť častíc rýchlejších než svetlo). Zmienky o časticiach rýchlejších než svetlo sa však objavili v histórii už skôr.

"Energia nulového bodu sa dá popísať ako oceán. V tom prípade je Tachyon kvapka v oceáne."

Klasická definícia opisuje TACHYONY ako všadeprítomné častice pohybujúce sa rýchlosťou väčšou ako svetlo. Samotné častice nedisponujú žiadnou frekvenciou a nemožno ich nazvať ani čisto "energiou" v pravom zmysle slova. Druhý pojem, energia nulového bodu, je prítomná v celom vesmíre, nemá žiadnu formu, je rýchlejšia ako svetlo a obsahuje dokonalý potenciál všetkého. Energia nulového bodu sa dá popísať ako oceán. V tom prípade je Tachyon kvapka v oceáne. Základnou vlastnosťou Tachyon je interakcia s formami, ktoré sa pohybujú pomalšie než rýchlosť svetla - čiže väčšina foriem na Zemi. Prakticky pri strete častíc s pomalejšou frekvenciou pôsobí Tachyon na tieto formy (napr. Naše telo) ako katalyzátor. Výsledkom interakcie s Tachyónmi je čerpanie potrebnej energie na uvedenie do vyššej formy rovnováhy ako na fyzickej tak i duchovnej úrovni. Hlavnou výhodou tachyónovej energie je, že dodáva len toľko, koľko je potrebné. Preto možno povedať, že pri správnom používaní je tachyonová energie i pomerne bezpečná. Oproti iným formám energie nie je možné "predávkovanie" na tachyony.

Sprievodným efektom môžu byť intenzívnejšie pocity a emócie, ktoré sa dostávajú von alebo proces detoxifikácie. Hoci používanie tachyonovych produktov zvládne takmer každý, vždy treba brať ohľad na svoj aktuálny stav a intuitívne pristupovať k procesu liečenia prostredníctvom tachyónovej terapie. Trpezlivosť a postupné dávkovanie má oveľa blahodárnejší vplyv než šoková terapia. Ak je určitá choroba výsledkom dlhodobého nesprávneho fungovania, nemôžeme za noc očakávať zázraky. Keď sa zamyslíme, uvedomíme si, že tachyonová energia, ktorá je všade okolo nás tu musí zákonite pôsobiť od nepamäti.

Čo je to proces tachyonizácie

Každá prírodná forma má svoj určitý potenciál. Predstavme si, že by sme teraz ten potenciál dokázali znásobiť a to rovno na 1 580 000%! To robí proces Tachyonizácie s prírodnými materiálmi, pomocou zmeny štruktúry na sub-molekulárnej úrovni. Tachyonizácia trvá 14 dní, po ktorých sa z predmetu stáva permanentný vysielač tachyónovej energie v určitom dosahu. Tachyonizované kremíkové disky alebo Silica disky vyžarujú zhustenú tachyónovú energiu zhruba do diaľky 2 m. Nie všetky materiály sú však vhodné na tachyonizáciu. Musí ísť len o prírodné produkty.

TIPY NA OCHRANU ZDRAVIA PRED 5G ŽIARENÍM A ELEKTROSMOGOM

Tachyonoizované materiály si svoj potenciál už nechávajú navždy, takže sa nemusíte báť o ich expiráciu. Rovnako ako rádio bude stále prijímať zvuk bez toho aby ste ho každý rok museli meniť, aj tachyon produkty sú permanentnými anténami.

Tachyonová komora a proces Tachyonizácie od Davida Wagnera:

 Používanie tachyonizovaných TM produktov môže:

  • Vyvolať prirodzenú detoxifikácii organizmu
  • Zvýšiť úroveň fyzickej energie a vnímavosti
  • Zlepšiť vstrebávanie, metabolizmus minerálov a výživných látok
  • Má pozitívny účinok na činnosť centrálneho nervového systému a funkciu mozgu
  • Môže vzbudiť pocit väčšej energie organizmu

button-newsletter-blog600

Koncept pôsobenia tachyónovej energie:

Dnes už aj moderná fyzika potvrdzuje, že naše telo sa neskladá len z materiálnej hmoty, ale našou integrálnou súčasťou sú i jemnohmotné, okom takmer nepostrehnuteľné energetické polia. Každá forma má svoju vibráciu. Rozdielna rýchlosť vibrácie je to, čo určuje odlišné vlastnosti (farba, tvar, pevnosť ...). Rôzne náuky používajú odlišné pomenovanie ako aury, jemnohmotné telá, energetické obaly a pod. To čo ich spája, je ich spojenie s všadeprítomnou energiou nachádzajúce sa všade okolo nás. Všetko so všetkým je vzájomne prepojené. V teórii tachyónovej energie sa pre prepojenie s kozmickou energiou používa pojem "Energetické kontinuum". Možno si ho predstaviť ako tunel alebo pole, v ktorom dochádza k pohybu energie. Pôvodne všetka táto energia pochádza z jedného jediného bodu. Tento bod nazývame "Bod nulovej energie". To čo nás s týmto bodom spája prostredníctvom energetického kontinua je práve tachyonová energia. Táto tachyon energia má rovnaké vlastnosti ako nultý bod s tým rozdielom, že je štrukturalizovaná.

Oproti všetkým ostatným známym formám energie (fotónová, orgónová, rádionická a pod.) jej unikátnosť spočíva v tom, že nie je ovyplvňovaná žiadnou z nich. Znamená to, že ani naše myšlienky, gravitácia, pocity alebo iná energia nemení podstatu jej fungovania. Obsahuje všetok potenciál na uvedenie foriem do pôvodného stavu. Práve v štrukturalizácii tkvie hlavný prejav na všetkých formách. Ide o základnú vlastnosť tachyónovej energie, ktorá nám pomáha vracať sa späť do súladu so všetkým okolo nás. Správne usporiadané štruktúry umožňujú priechodnosť a tok energie, ktorá vyživuje naše telá, rastliny, zvieratá a všetky ostatné formy vo vesmíre. Vyplýva nám z toho, že pre nájdenie správneho, zdravého stavu treba hľadať príčiny disharmónie alebo zablokovaných štruktúr. Prirodzeným stavom je voľné prúdenie energie vo všetkých smeroch. V čom teda spočíva význam materiálov, ktoré prešli procesom tachyonizácie?

Proces Tachyonizácie je oficiálne patentovaný. David Wagner je jediný človek, ktorý rozumie a pozná tajomstvo tohto procesu a preto si ho aj prísne stráži, podobne ako Coca-Cola. Samozrejme tachyonizácia sa nestretla vždy s nadšením a našli sa aj ľudia, pre ktorých predstavovala hrozbu. Osobne spomínal, že bol aj terčom niekoľkých útokov a preto sa rozhodol poistiť si toto tajomstvo tak, aby vždy bolo dostupné celému ľudstvu. V začiatkoch výskumu sa, ako to býva zvykom ani jemu nepodarilo na prvýkrát uspieť. Po niekoľkých nevydarených pokusoch sa mu podarilo nájsť spôsob ako v priebehu 14 dní premeniť základnú štruktúru prírodných látok na antény tachyónovej energie v tachyónovej komore.

Úmyselne spomíname prírodné materiály, pretože len tie sú schopné sa transformovať na vodiče tachyónovej energie. Pri umelých látkach to možné nie je. Preto si treba dávať pozor, aké druhy produktov niektorí predajcovia ponúkajú pod značkou Tachyon. Hoci je proces tachyonizácie tajomstvom, je možné si priblížiť aspoň, čo tachyonizácia nie je. Proces nie je postavený na báze frekvencie, rotácie ani prenosu. Nepoužíva zvuk, vákuum, modlitbu, fotóny, krištály, orgónovú energiu, magnety ani SE5. Ako už bolo spomenuté Tachyonizácia vytvára harmonické štruktúry od fyzickej po jemnohmotnú úroveň.

tachyónovú produkty a energie david wagner