Kvet života ako Pravzor vesmírnej geometrie

kvet života

 

Kvet života ako Pravzor vesmírnej geometrie

Odpradávna sa ľudstvo pokúšalo na rôznych úrovniach poznania a kultúry rozlúštiť otázku či existuje v prírodnom kolobehu nejaká presná zákonitosť. Vedci rôznych disciplín sa pokúšali zájsť vo svojich bádaniach ešte ďalej a pokúšali sa túto zákonitosť aj exaktne definovať. Naprieč nadobudnutým poznatkom možno za Pravzor vesmírnej geometrie považovať Kvet života.

Bádanie za prvými vyobrazeniami Kvetu života nás zavedú až do egyptského chrámu Osiris z doby pred 6 000 rokmi. Podľa nedávnych výskumov prvé Kvety života nebolo možné vytvoriť skôr ako v roku 535 pred naším letopočtom. Spôsob vyobrazenia prvých Kvetov života je naozaj fascinujúci. Kvety života neboli vytesané do skaly, ale buď spálené alebo vykreslené s vysokou presnosťou červeným okrom na žulu – pravdepodobne ide o vyobrazenie vševidiaceho oka boha Ra. Vyskytuje sa tiež v mnohých kultúrach a náboženstvách.

Ako si nakresliť vlastný Kvet života?

Kvet života je geometrický symbol. Tento symbol sa skladá z devätnástich navzájom sa prekrývajúcich kruhov. Prekrývajúce sa kruhy však musia byť od seba rovnomerne vzdialené. Vzor tvorený kruhmi vytvára obrazy dokonale symetrických kvetov. Počiatkom je kruh v strede, v ktorom sa odzrkadľuje základná geometrická štruktúra, ktorá symbolizuje základný zdroj života – delenie bunky. Okrem základného symbolu existujú variácie Kvetu života – možno spomenúť dizajn so siedmymi kruhmi.

Esencia Kvetu života

Samotný odkaz Kvetu života spočíva v pravidelnom opakovaní – cykloch stvorenia. Podľa tohto symbolu všetok život pochádza z jedného singulárneho zdroja, ktorý predstavuje kruh uprostred vzoru.

Dva hlavné prúdy použitia Kvetu života

Architektom, umelcom a filozofom bola už v minulosti známa harmónia, proporcionalita a dokonalosť formy Kvetu života. Postupne sa vytvorili dva hlavné prúdy práce s týmto pravzorom – mystický a vedecký. Mystická cesta sa zameriava na použitie Kvetu života pri meditácii s cieľom zlepšenia psychického stavu cvičiaceho, zatiaľ čo vedecká je zameraná na exaktnú aplikáciu tohto pravzoru – možno spomenúť prácu Leonarda da Vinciho pri odvodení piatich pevných látok, ako aj Zlatého pomeru Phi.

Všadeprítomnosť Kvetov života

Pravzor Kvetov života nás obklopuje bez ohľadu na to či si to uvedomujeme alebo nie. Názov „Kvet Života“ totiž nepramení z kvetinových obrazcov, ale z cyklu ovocného stromu. Pri pozorovaní tohto cyklu vidíme, že na strome rastú kvetné puky, ktoré sa postupne premenia na ovocie. Ovocie ukrýva semeno, z ktorého sa vytvorí nový strom. Odkaz Kvetu života je naozaj úžasný a odhaľuje v sebe zázrak Života samotného. :)

Pozrite si viac produktov so znakom Kvet života.

kvet zivota vzor vyznam