Tipy na mindfulness v pracovnom prostredí ako súčasť firemnej kultúry

K efektívnemu dosahovaniu pracovných výsledkov prispieva celá rada vnútorných, ale i externých faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na výkonnosť v práci. Pracovný čas strávený na pracovisku patrí častokrát medzi najviac náročné a stresujúce časti dňa.

Existuje však pestrá paleta rôznych spôsobov, vďaka ktorým možno prispieť k pocitu duševnej pohody a zdraviu pracovného prostredia ako i celkovej firemnej kultúry. Už dávno neplatí, že technické a interiérové vybavenie pracoviska predstavuje najdôležitejší aspekt vplývajúci na pracovné výkony.

Zamestnanci potrebujú na pracovisku cítim vnútornú pohodu a vyrovnanie, až následne prichádza na radu fakt, aký majú k dispozícií technické vybavenie pre prácu, či ako je zariadený interiér pracoviska. 

S prácou sa čoraz viac spájajú pocity stresu a nerovnováhy

Nie nedarmo sa hovorí, že spokojný zamestnanec je ten najviac efektívny. Pocity duševnej pohody členov nášho pracoviska dokážeme vzájomne ovplyvňovať a napomáhať k ich zlepšeniu. Základom však je, že dokážeme na pracovisku predovšetkým ovplyvňovať svoju vlastnú rovnováhu, pohodu a energiu do práce ako i priestor byť kreatívny.

Každý z nás zažil v práci momenty, ktoré nás dostali do nekomfortných pocitov. Stres, náhlenie sa, pocit, že sme niečo pokazili... – to všetko a omnoho viac sa častokrát počas pracovného dňa hromadí v našom vnútri a negatívnym spôsobom vplýva nato, ako sa bude ďalej náš deň ako i pracovné výsledky uberať. Stále viac a viac zamestnancov (ako vyplýva i z výskumov) pociťuje narastajúci stres pri práci, a to najmä z dôvodov pocitu veľkého pracovného zaťaženia a nedosiahnutej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 

Dobrá správa však je, že tráviť čas v práci nemusí automaticky znamenať, že sme predurčení utápať sa v celodennom strese, tlaku, časovej tiesni a s pocitom nedostatočne vykonanej práce, ktoré v konečnom dôsledku vedú k demotivácií, frustrácií, nepohode a chuti odísť domov a všetko nechať tak. Každá situácia má aj iné riešenie a my vám napovieme, aké. Skúste zaradiť do svojho pracovného dňa napríklad mindfulness.

Prečo sa oplatí trénovať mindfulness aj pri práci?

Mindfulness dokáže transformovať našu prácu úplne novými a efektívnymi spôsobmi, ktoré sú predovšetkým prínosné pre naše vnútorné prežívanie počas dní strávených v pracovnom prostredí. Trénovaním toho, aby sme každý moment venovali plne pozornosť tomu, kde sa práve nachádzame a čo robíme, nám všímavosť prítomnosti pomáha vedome si zvoliť, ako sa budeme správať, reagovať (a či vôbec reagovať) či odpovedať, pričom nás zároveň dokáže vytiahnuť z režimu autopilota, v ktorom častokrát mechanicky pracujeme.

Aké benefity teda spomínané mindfulness prináša pri našej práci?

 • napomáha k udržiavaniu otvorenej, nápaditej a zvedavej mysle,
 • učí schopnosti rozvážnejšie odpovedať namiesto náhlej reakcie,
 • dáva nám priestor k uvedomeniu si, že naše myšlienky nepredstavujú fakty,
 • prispieva k pocitu duševnej pohody, ukotveniu sa vo svojom strede a pocíteniu rovnováhy,
 • dáva nám priestor byť sústredenejší a naplno odovzdanejší pracovnej úlohe,
 • pomáha lepšie zvládať záťažové a stresové situácie,
 • buduje v nás nové zdravé návyky, ktoré kultivujú náš tvorivý potenciál.

Všímavosť pri práci prispeje pri riešení mnohých výziev a podporí firemnú kultúru

Vedomá všímavosť prítomnosti môže efektívne prispieť k zlepšeniu mnohých pracovných výziev, s ktorými sa bežne i výnimočne v práci stretávame. Je jednoduché byť pokojnými a rozvážnymi v momentoch, keď sa nedeje nič záťažové...sú však momenty, keď sa v práci situácia rôznymi spôsobmi sťažuje, a tu prichádza na javisko trénovanie všímavosti v praxi.

Vďaka skúmaniu toho, čo sa v skutočnosti práve deje, môžete podstatne zmeniť niekoľko základných prístupov a typov správania v situáciách:

 • zmierňujete emočné vzplanutia, náhle reakcie a neadekvátne odpovede na stretnutiach,
 • v prípade rozptýlenia je možné prehĺbiť sústredenie sa,
 • v prípade vzniknutých problémov namiesto obviňovania sa, je vďaka mindfulness možné sústrediť sa na hľadanie riešení,
 • prerušujete tendenciu k unáhlených výbuchom,
 • podporíte príchod kreativity a nových nápadov.

Venovať počas pracovnej doby čas cvičeniu mindfulness sa môže zdať ako luxus, ktorý si nemôže vo víre povinností dovoliť každý, avšak v skutočnosti venovať niekoľko minút pauze pre účinné trénovanie všímavosti dokáže spôsobiť, že váš pracovný deň a jeho kvalita sa zmení úplne od základov.

Príklady ako vniesť techniky mindfulness do pracovného režimu:

 • základom cvičení všímavosti by mali byť predovšetkým rôzne meditácie,
 • vedená meditácia (aj za pomoci aplikácie v mobile, Youtube a pod.) na úvod pracovného dňa alebo pred obednou prestávkou,
 • krátka obedňajšia pauza v podobe 10 minútovej meditácie za počúvania relaxačnej hudby,
 • dychové cvičenia, ktoré pomôžu zamerať pozornosť na dych a ukľudniť nervový systém,
 • krátka jogová zostava ako napríklad 5x pozdrav slnku.

Inšpirujte svojich kolegov k podporeniu mindfulness na pracovisku

Dvom sa vždy kráča lepšie. A keď sa pripojí na cestu za trénovaním mindfulness celý váš pracovný tím, tak spoločne môžete vybudovať zdravšie pracovné prostredie a firemnú kultúru, ktorej súčasťou budú spokojnejší a vyrovnanejší zamestnanci ako aj úspešná firma. Iniciatívnosť však musí prameniť z každého jednotlivca. Prejavte záujem, hľadajte spôsoby a inšpirujte svojich kolegov k tomu, aby priložili ruku k dielu spoločne s vami.

V prípade, že sa nachádzate vo vedúcej pozícií, kde máte na zodpovednosť tím kolegov, dajte im najavo, že mindfulness cvičenia otvorene podporujete. Vaši zamestnanci musia byť ubezpečení o fakte, že venovať svoj čas rozvíjaniu duševnej pohody je na pracovisku vítané, chápané a podporované.

Po určitom časovom horizonte si spoločne urobte reflexiu toho, ako jednotlivým zamestnancom pomohlo mindfulness pri práci, zdieľajte vzájomne nové tipy na cvičenia a svoje pocity. Vybudujte si za pomoci všímavosti príjemnejšie miesto pre prácu vás i vašich spolupracovníkov.

Techniky a cvičenia zamerané na mindfulness alebo vedomé vnímanie prítomnosti dokážu byť účinné nielen v prípade, že sa dostanete do neželanej situácie sprevádzanej nepríjemnými pocitmi, ale účinne a efektívne dokážu vzniknutiu obdobných situácií do budúcna predísť ako aj znížiť množstvo ich výskytov.

A keby predsa len nastali, ste pripravení ich zvládnuť úplne novým spôsobom. Pretože veľmi dobre všetci vieme, že situácia je vždy taká, ako k nej pristupujeme. A vďaka mindfulness sa na ňu budete pozerať z úplne iného uhla pohľadu, ktorý vás bude držať v rovnováhe a súlade.