Prečo sme sa rozhodli pre organickú bavlnu

Organická bavlna je bavlna, ktorá je vyrábaná a certifikovaná podľa ekologických poľnohospodárskych noriem. Jej výroba zachováva zdravie pôdy, ekosystémov a ľudí využívaním prírodných procesov namiesto umelých vstupov. Dôležité je, že pestovanie ekologickej bavlny neumožňuje používanie toxických chemikálií alebo GMO (geneticky modifikovaných organizmov). Namiesto toho spája tradíciu, inováciu a vedu, aby boli prospešné pre spoločné životné prostredie a podporovali dobrú kvalitu života všetkých.

Hoci organická bavlna je v týchto dňoch určite vyhľadávanejšia, zostáva vzácnou komoditou, ktorá predstavuje menej ako 1% celosvetovej produkcie bavlny. Drtivé tri štvrtiny z toho pochádza z Indie, ktorá vyrába viac organickej bavlny ako ktorákoľvek iná krajina. Bavlna sa vyrába jedným z dvoch spôsobov: buď vypestovaná do sucha alebo zavlažovaná. Suchá bavlna sa v letných mesiacoch spolieha na prirodzené zrážky, zatiaľ čo zavlažovaná bavlna je napájaná vodou čerpanou z riek alebo podzemných zdrojov.

K vyprodukovaniu 0,5 kila bavlny je potreba cca 3500 litrov vody a je veľmi náročná na pesticídy a hnojivá.  Tričko zo 100% bavlny váži toľko, čo hmotnosť pesticídov, ktoré boli použité na pestovanie bavlny, z ktorej je vyrobené. Podobne ako konvenčná bavlna, aj organická bavlna rastie vo vode, aj keď organická bavlna využíva viac alebo menej vody ako bežná bavlna. Podľa neziskovej organizácie Textile Exchange sa odhaduje, že 70% až 80% organickej bavlny je zavlažovaná dažďom. 

Majte na pamäti, že ako sa plodina pestuje, je len časť rovnice. Aj keď je textília vyrobená z ekologicky vypestovanej bavlny, ako sa výrobok vyrába - proces, ktorý zahŕňa farbenie a konečnú úpravu - tiež môže byť zdrojom chemického kontaktu a znečistenia. 

Pozrite si našu infografiku, kde môžete spoznať celý reťazec krokov a ľudí, ktorí sú do pestovania zapojení. Zamyslime sa nad všetkými možnými konzekvenciami...

ORGANIC