Mantry - ich význam, sila a základné texty, ktoré musíte poznať

Čo je mantra a aký je jej význam?

Mantry sú považované za posvätný nástroj, ktorý dodáva joge a meditácií ešte hlbší význam a kúzlo. Ich zaradenie do praxe dodáva pri cvičení jogy na jej posvätnosti a posunu z fyzickej roviny do vyšších stavov vedomia. Čakry majú určité vibrácie a určité mantry túto energiu dokážu rezonovať, a zároveň harmonizovať. V porovnaní so spevom sa mantra považuje za omnoho komplexnejšiu. Môže prepájať zvuk, telo a myseľ do hlbokého zážitku.

Častokrát sú mantry a ich používanie spájané s praktizovaním jogy. Ich využitie však siaha ďaleko za obzory cvičenia jogy. Mantry síce primárne predstavujú jogové nástroje, sú však nápomocné pri upokojovaní mysle v akejkoľvek inej situácií. Úzkosť, stres, strach, samota...pri všetkých týchto emóciách vedia byť mantry nápomocným priateľom, ktorý nám v kritickej situácií dokáže spoľahlivo podať pomocnú ruku a objať nás.

Meditácia získa omnoho väčšiu silu a význam, ak je sprevádzaná i mantrami. Ich praktizovaním počas meditácie je potrebné striedať pravidelne dych a rytmus. Využívanie mantier počas meditácie napomáha trénovať vedomé vnímanie prítomného momentu, spomaľuje myšlienky, napomáha k duševnej čistote a nadobudnutiu duševného pokoja. Znižujú stres a podporujú relaxáciu.

„Utíš svoju myseľ a tvoja duša prehovorí.“ Presne k tomu napomáhajú mantry. Utíšiť našu myseľ a poskytnúť nášmu vedomému vnímaniu kotvu, stály bod. Pri praktizovaní mantier je základom venovať pozornosť na ich zvuk. Zároveň nezabúdajte dbať ani na ich výslovnosť a opakovanie.

Mantra nie je synonymum pre afirmáciu

mantra vyznam

Mantry sú občas a veľmi ľahko zameniteľné s afirmáciami. Vplyv afirmácií na psychické aspekty nášho zdravia je veľmi mocný, avšak afirmácie sú svojpomocné techniky nepochádzajúce zo žiadnej konkrétnej kultúry alebo náboženstva na rozdiel od mantier.

Afirmácie predstavujú rôzne pozitívne výroky, ktoré sa zameriavajú na upokojenie, motiváciu či povzbudenie. Využívajú sa na zmierňovanie príznakov úzkosti alebo depresie. Afirmácie si môže vytvoriť každý sám. Afirmácie alebo pozitívne tvrdenia vznikli v 70.rokoch minulého storočia vďaka vtedajším neurológom. Ich cieľom bolo zahrnúť moderné chápanie psychoterapie a lingvistiky pre vedomé zmeny myšlienkových vzorcov.

Mantry predstavujú zvuky a tóny, ktorých pôvod sa viaže s istou kultúrou. Sú spájané s duchovnosťou a ich cieľom je oslobodenie mysle od myslenia s dosiahnutím vnútorného mieru.

Afirmácie sa niekedy zvyknú označovať aj ako "pozitívne mantry". Sú to silné frázy alebo slová, ktoré sa opakujú so zámerom vytvoriť pozitívnu zmenu. Tieto afirmácie možno použiť na zlepšenie duševného a emocionálneho zdravia a môžu byť silným nástrojom na zníženie stresu, zvýšenie sebaúcty a podporu pocitov pokoja a pohody.

Zdravotnéafirmácie sú špecifickým typom pozitívnej mantry, ktorá sa zameriava na podporu fyzického zdravia a pohody. Tietoafirmácie možno použiť na podporu procesu hojenia, zníženie bolesti a zápalu a podporu pocitu vitality a energie. Niektoré príklady môžu byť:

  • "Som silný a zdravý"
  • "Uvoľňujem všetko napätie a bolesť"
  • "Som obklopený liečivou energiou"


Afirmácie mieru sú ďalším špecifickým typom pozitívnej mantry, ktorá sa zameriava na podporu vnútorného pokoja a mieru. Tietoafirmácie možno použiť na upokojenie mysle, zníženie stresu a podporu pocitov pokoja a vyrovnanosti.Niektoré príklady môžu byť:

  • "Som v pokoji"
  • "Uvoľňujem všetky obavy a strachy"
  • "Verím vo vesmír a všetko je v poriadku"

Je dôležité poznamenať, že afirmácie môžu byť osobné, takže je nevyhnutné nájsť si takú, ktorá s vami rezonuje. Kľúčom k efektívnemu používaniu afirmácií je opakovať ich dôsledne a s presvedčením a zamerať sa na pozitívne pocity a emócie, ktoré vyvolávajú. Môžu sa opakovať vo vašej mysli alebo nahlas a počas meditácie, jogy alebo akejkoľvek inej aktivity.

Pozitívne mantry, zdravotné mantry a mantry mieru sú jednoduché, ale účinné nástroje, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť pozitívnu zmenu vo vašom živote. Vyskúšajte to a uvidíte, ako vám môžu pomôcť dosiahnuť väčší pokoj, zdravie a pohodu.

Ako si vytvoriť osobnú mantru

Vytvorenie osobnej mantry alebo afirmácie môže byť silným nástrojom osobného rastu a sebazdokonaľovania. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vytvorenie vlastnej osobnej mantry alebo afirmácie:

Čo chcete vo svojom živote dosiahnuť alebo zmeniť? Môže to byť niečo konkrétne, napríklad zníženie stresu, alebo niečo všeobecnejšie, napríklad zlepšenie sebaúcty.

Zapíšte si to v pozitívnom a prítomnom čase. Vaša mantra alebo afirmácia by mala byť napísaná v pozitívnom a prítomnom čase, akoby už bola pravdivá. Napríklad namiesto „Budem sebavedomejší“ môžete povedať „Som si istý“.

Nech je to krátke a jednoduché. Mantra alebo afirmácia by sa mala dať ľahko zapamätať a opakovať, preto je najlepšie, aby bola krátka a jednoduchá.

Uistite sa, že vaša mantra alebo afirmácia s vami rezonuje a že je pre vás pravdivá.

Pravidelne si ju opakujte. Pravidelne si opakujte svoju mantru alebo afirmáciu, či už nahlas alebo potichu pre seba. Čím viac to budete opakovať, tým viac sa stane súčasťou vášho podvedomia a tým viac ovplyvní vaše myšlienky, emócie a činy.

Príklad pozitívnej osobnej mantry:

"Som silný a schopný, verím vo svoje schopnosti a verím v seba"

Táto mantra je silnou pripomienkou vašej vlastnej sily a schopností a toho, že by ste mali dôverovať sebe a svojim schopnostiam. Môže byť obzvlášť užitočné, keď čelíte výzvam alebo prekážkam, pretože vám môže pripomenúť vašu vlastnú vnútornú silu a odolnosť.

Pamätajte, že vaša osobná mantra alebo afirmácia by mala byť niečím, čo s vami rezonuje a čo vám pripadá pravdivé. Môžete tiež zmeniť svoju mantru alebo afirmáciu, keď rastiete a vyvíjate sa. 

button-newsletter-blog600

Základné mantry, ktoré by ste zaručene mali (s)poznať

Mantra Om:

"Om"

 Základom „Om“ je spojenie písmen AUM

Om nie je len taký obyčajný zvuk, Om je vlnou vesmíru. Hovorí sa, že Om bolo prvým zvukom, ktorý sprevádzal vznik vesmíru. Každá časť tejto mantry musí byť vyslovovaná úplne, pričom by mala byť precítená energia zvuku, ktorý sa dvíha z panvového dna úplne nahor cez temeno hlavy. Tónovaný zvuk tejto mantry má údajne vplyv na odblokovanie čakry na krku, čo vedie k lepšiemu naladeniu počas komunikácie s ostatnými ľuďmi. Zvuk Om je považovaný za posvätný v hinduizme, budhizme, sikhizme a džinizme.

Mantry Shanti / Mantry mieru:

"Om Shanti, Om Shanti Om Shanti’

Tieto mantry sa označujú aj ako spev pre mier. Jej využívanie má vplyv na využívanie väčšieho mieru v našich životoch. Mantry prinášajúce mier majú svoju dlhšiu i kratšiu verziu. Ich pôvod je v hinduizme. Považujú sa za modlitby sprevádzajúce náboženské rituály.

Mantra Gayatri:

"Om bhūr bhuvaḥ suvaḥ
tatsaviturvareṇyaṃ
bhargo devas.."

Jedna z najstarších sanskritských mantier. Hovorí o jednote všetkých stvorení napriek ich rôznym formám. Jej spev vyvoláva svetlo Slnka a napomáha prekonávať utrpenie. Túto mantru a s ňou spojené verše poznal i samotný Budhha. Mantra venovaná bohyni Gayatri má veľký význam ako súčasť hinduistických obradov.

Gayatri mantra je mocná a starodávna védska hymna, ktorá je považovaná za jednu z najposvätnejších a najdôležitejších mantier v hinduizme. Verí sa, že bol prvýkrát zaznamenaný v Rigvéde, jednom z najstarších posvätných textov hinduizmu, a už tisíce rokov sa používa v duchovných praktikách a rituáloch.

Gayatri Mantra je modlitba k slnku a je považovaná za univerzálnu modlitbu, ktorá presahuje všetky náboženské hranice. Verí sa, že má moc priniesť mier, prosperitu a duchovné osvietenie tým, ktorí ho recitujú s oddanosťou a úprimnosťou.

Mantry vzývania ku Ganéšovi

"Om gan ganapathaye namo namaha
Shri sidhivinayaka namo namaha
Ashta vinayaka namo namaha
Ganapathi bappa moraya
...."

Ganéš (Ganesh) je považovaný za boha múdrosti a úspechu, ale i odstraňovača prekážok. Je považovaný za patróna umenia a vied. Jeho pôvod je viazaný s hinduistickým náboženstvom. V spojení s touto božskou bytosťou je využívaných niekoľko mantier. Mantry venované vzývaniu Ganéša, ktoré sú spievané so skutočnou oddanosťou, majú silu prinášať pozitívne výsledky a odvracať ťažkosti. Napomáhajú k dosiahnutiu vytúžených úspechov.

Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek mantru, vedzte, že ak je prednášaná skutočne zo srdca, tak vám do života prinesie len samé krásne veci.

Ashtanga Invokácia

Om

Vande gurunaam chaaranara vinde

Sandar shita swaatma sukhava bhode

Nishrey yase jaangalika yamane

Samsara haala hala moha shantye

Abahu purusha karam

Shankha chakraasi dharinam

Sahasra shirasam shvetam

Pranamaami patanjalim

Om

Anglický preklad:

„I worship the Guru’s lotus feet, awakening the happiness of the Self revealed. Beyond comparison, acting like the jungle physician to pacify delusion from the poison of existence.

To Patanjali, an incarnation of Adidesa, white in color with 1000 radiant heads, human in form below the shoulders holding a sword (discrimination), a wheel of fire (infinite time) and a conch (divine sound) – to him, I prostrate.“

Om saha naa vavatu

Saha nau bhunaktu

Saha viiryam

Karavaa vahai

Tejas vinaa vadhiita mastu ma

Vidvishaa vahaihi

Om shnatih shantih shantihi 

Anglický preklad:

„May Braham protect us both together. May he nourish us both together. May we both work together with greatenergy. May our study be vigorous and effective. May we never hate each other. May peace, physical, mental and spiritual, be on us forever. Om peace peace peace.“

Surya Namaskar Mantra

OM MITRÁYA NAMAHA

OM RAVAYÉ NAMAHA

OM SÚRYÁYA NAMAHA

OM BHANAVÉ NAMAHA

OM KHAGÁYA NAMAHA

OM PÚŠNE NAMAHA

OM HIRANYAGARBHÁYA NAMAHA

OM MARÍČÁYÉ NAMAHA

OM AADITJÁJA NAMAHA

OM SAVITRÉ NAMAHA

OM ARKÝYA NAMAHA

OM BHASKARÁYA NAMAHA

OM ŠRÍ SAVITRÁ SÚRYA NÁRÁJANÁJA NAMAHA

OM MANI PADME HUM MANTRA

Om Lokah Samastah Mantra

OM LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

Asato Mantra

ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ

TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ

MRTJÓR MÁ AMRTAM GAMAJÁ

 

Vypočujte si mantru Asato Ma Sat Gamaya v podaní Fredy Ayisiho:

 

Aké sú známe tibetské matry?

Jednou z najpopulárnejších tibetských mantier je mantra „Om Mani Padme Hum“. Táto mantra je spojená s bódhisattvom súcitu, Avalokiteshvarom, o ktorom sa hovorí, že recitoval túto mantru, aby dosiahol osvietenie.

Text mantry je:

"Óm Mani Padme Hum"

Táto mantra sa niekedy  prekladá ako:

"Klenot je v lotose"

Verí sa, že mantra má veľkú duchovnú silu a že jej recitovanie môže priniesť vnútorný pokoj a súcit a pomôcť očistiť myseľ a odstrániť negatívne energie.

Ďalšou populárnou tibetskou mantrou je „Om Tare Tuttare Ture Soha“, ktorá je spojená so ženským bódhisattvom súcitu, Tarou. Verí sa, že recitovanie tejto mantry môže pomôcť prekonať prekážky a ťažkosti a priniesť uzdravenie a ochranu.

Text mantry je:
"Om Tare Tuttare Ture Soha"

Táto mantra sa môže prekladať ako:
"Ó, skláňam sa pred Osloboditeľkou, Matkou všetkých Víťazov."

Považuje sa za silnú mantru, ktorá môže pomôcť prekonať prekážky a priniesť mier, liečenie a ochranu. Hovorí sa tiež, že pomáha dosiahnuť stav osvietenia a spôsob, ako sa spojiť s Tarou, matkou všetkých budhov.

Odporúča sa recitovať tieto mantry s oddanosťou, pokorou a úctou a tiež sa verí, že ich opakovaným recitovaním s dobrým úmyslom nahromadia pozitívnu energiu a pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele. Je tiež vhodné nechať sa iniciovať učiteľom alebo guruom, aby ich človek správne recitoval.