Mantry - ich význam, sila a základné texty, ktoré musíte poznať

Čo sú mantry a aký je ich význam?

Mantry sú považované za posvätný nástroj, ktorý dodáva joge a meditácií ešte hlbší význam a kúzlo. Ich zaradenie do praxe dodáva pri cvičení jogy na jej posvätnosti a posunu z fyzickej roviny do vyšších stavov vedomia. Čakry majú určité vibrácie a určité mantry túto energiu dokážu rezonovať, a zároveň harmonizovať. V porovnaní so spevom sa mantra považuje za omnoho komplexnejšiu. Môže prepájať zvuk, telo a myseľ do hlbokého zážitku.

Častokrát sú mantry a ich používanie spájané s praktizovaním jogy. Ich využitie však siaha ďaleko za obzory cvičenia jogy. Mantry síce primárne predstavujú jogové nástroje, sú však nápomocné pri upokojovaní mysle v akejkoľvek inej situácií. Úzkosť, stres, strach, samota...pri všetkých týchto emóciách vedia byť mantry nápomocným priateľom, ktorý nám v kritickej situácií dokáže spoľahlivo podať pomocnú ruku a objať nás.

Meditácia získa omnoho väčšiu silu a význam, ak je sprevádzaná i mantrami. Ich praktizovaním počas meditácie je potrebné striedať pravidelne dych a rytmus. Využívanie mantier počas meditácie napomáha trénovať vedomé vnímanie prítomného momentu, spomaľuje myšlienky, napomáha k duševnej čistote a nadobudnutiu duševného pokoja. Znižujú stres a podporujú relaxáciu.

„Utíš svoju myseľ a tvoja duša prehovorí.“ Presne k tomu napomáhajú mantry. Utíšiť našu myseľ a poskytnúť nášmu vedomému vnímaniu kotvu, stály bod. Pri praktizovaní mantier je základom venovať pozornosť na ich zvuk. Zároveň nezabúdajte dbať ani na ich výslovnosť a opakovanie.

Mantra nie je synonymum pre afirmáciu

mantra vyznam

Mantry sú občas a veľmi ľahko zameniteľné s afirmáciami. Vplyv afirmácií na psychické aspekty nášho zdravia je veľmi mocný, avšak afirmácie sú svojpomocné techniky nepochádzajúce zo žiadnej konkrétnej kultúry alebo náboženstva- na rozdiel od mantier.

Afirmácie predstavujú rôzne pozitívne výroky, ktoré sa zameriavajú na upokojenie, motiváciu či povzbudenie. Využívajú sa na zmierňovanie príznakov úzkosti alebo depresie. Afirmácie si môže vytvoriť každý sám. Afirmácie alebo pozitívne tvrdenia vznikli v 70.rokoch minulého storočia vďaka vtedajším neurológom. Ich cieľom bolo zahrnúť moderné chápanie psychoterapie a lingvistiky pre vedomé zmeny myšlienkových vzorcov.

Mantry predstavujú zvuky a tóny, ktorých pôvod sa viaže s istou kultúrou. Sú spájané s duchovnosťou a ich cieľom je oslobodenie mysle od myslenia s dosiahnutím vnútorného mieru.

Základné mantry, ktoré by ste zaručene mali (s)poznať

Mantra Om:

"Om"

 Základom „Om“ je spojenie písmen AUM

Om nie je len taký obyčajný zvuk, Om je vlnou vesmíru. Hovorí sa, že Om bolo prvým zvukom, ktorý sprevádzal vznik vesmíru. Každá časť tejto mantry musí byť vyslovovaná úplne, pričom by mala byť precítená energia zvuku, ktorý sa dvíha z panvového dna úplne nahor cez temeno hlavy. Tónovaný zvuk tejto mantry má údajne vplyv na odblokovanie čakry na krku, čo vedie k lepšiemu naladeniu počas komunikácie s ostatnými ľuďmi. Zvuk Om je považovaný za posvätný v hinduizme, budhizme, sikhizme a džinizme.

Mantry Shanti / Mantry mieru:

"Om Shanti, Om Shanti Om Shanti’

Tieto mantry sa označujú aj ako spev pre mier. Jej využívanie má vplyv na využívanie väčšieho mieru v našich životoch. Mantry prinášajúce mier majú svoju dlhšiu i kratšiu verziu. Ich pôvod je v hinduizme. Považujú sa za modlitby sprevádzajúce náboženské rituály.

Mantra Gayatri:

"Om bhūr bhuvaḥ suvaḥ
tatsaviturvareṇyaṃ
bhargo devas.."

Jedna z najstarších sanskritských mantier. Hovorí o jednote všetkých stvorení napriek ich rôznym formám. Jej spev vyvoláva svetlo Slnka a napomáha prekonávať utrpenie. Túto mantru a s ňou spojené verše poznal i samotný Budhha. Mantra venovaná bohyni Gayatri má veľký význam ako súčasť hinduistických obradov.

Mantry vzývania ku Ganéšovi

"Om gan ganapathaye namo namaha
Shri sidhivinayaka namo namaha
Ashta vinayaka namo namaha
Ganapathi bappa moraya
...."

Ganéš (Ganesh) je považovaný za boha múdrosti a úspechu, ale i odstraňovača prekážok. Je považovaný za patróna umenia a vied. Jeho pôvod je viazaný s hinduistickým náboženstvom. V spojení s touto božskou bytosťou je využívaných niekoľko mantier. Mantry venované vzývaniu Ganéša, ktoré sú spievané so skutočnou oddanosťou, majú silu prinášať pozitívne výsledky a odvracať ťažkosti. Napomáhajú k dosiahnutiu vytúžených úspechov.

Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek mantru, vedzte, že ak je prednášaná skutočne zo srdca, tak vám do života prinesie len samé krásne veci.

Ashtanga Invokácia

Om

Vande gurunaam chaaranara vinde

Sandar shita swaatma sukhava bhode

Nishrey yase jaangalika yamane

Samsara haala hala moha shantye

Abahu purusha karam

Shankha chakraasi dharinam

Sahasra shirasam shvetam

Pranamaami patanjalim

Om

Anglický preklad:

„I worship the Guru’s lotus feet, awakening the happiness of the Self revealed. Beyond comparison, acting like the jungle physician to pacify delusion from the poison of existence.

To Patanjali, an incarnation of Adidesa, white in color with 1000 radiant heads, human in form below the shoulders holding a sword (discrimination), a wheel of fire (infinite time) and a conch (divine sound) – to him, I prostrate.“

Om saha naa vavatu

Saha nau bhunaktu

Saha viiryam

Karavaa vahai

Tejas vinaa vadhiita mastu ma

Vidvishaa vahaihi

Om shnatih shantih shantihi 

Anglický preklad:

„May Braham protect us both together. May he nourish us both together. May we both work together with greatenergy. May our study be vigorous and effective. May we never hate each other. May peace, physical, mental and spiritual, be on us forever. Om peace peace peace.“

Surya Namaskar Mantra

OM MITRÁYA NAMAHA

OM RAVAYÉ NAMAHA

OM SÚRYÁYA NAMAHA

OM BHANAVÉ NAMAHA

OM KHAGÁYA NAMAHA

OM PÚŠNE NAMAHA

OM HIRANYAGARBHÁYA NAMAHA

OM MARÍČÁYÉ NAMAHA

OM AADITJÁJA NAMAHA

OM SAVITRÉ NAMAHA

OM ARKÝYA NAMAHA

OM BHASKARÁYA NAMAHA

OM ŠRÍ SAVITRÁ SÚRYA NÁRÁJANÁJA NAMAHA

OM MANI PADME HUM MANTRA

Om Lokah Samastah Mantra

OM LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

Asato Mantra

ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ

TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ

MRTJÓR MÁ AMRTAM GAMAJÁ

 

Vypočujte si mantru Asato Ma Sat Gamaya v podaní Fredy Ayisiho: