Prečo techniky všímavosti mindfulness pomáhajú znižovať stres

V posledných rokoch sa stále čoraz častejšie na našich životných cestách stretávame so stresom, náhlením sa, nedostatkom voľného času...naša rýchla doba nás stále viac a viac vystavuje nepríjemným situáciám a pocitom spôsobujúcim úzkosti. Zrýchlený svet plný stresu spôsobil v spoločnosti takpovediac „revolúciu“ objavovania aj inej stránky zdravia ako je len to fyzické. Je skutočnou radosťou vidieť a vnímať, že naša spoločnosť začína prikladať väčšiu a väčšiu pozornosť duševným stránkam zdravia človeka. Práve vďaka narastajúcej pozornosti venovanej psychickej pohode a mentálnemu zdraviu sa začíname stretávať s (už dosť populárnym) pojmom „mindfulness“.

ČO ZNAMENÁ POJEM MINDFULNESS

mindfulnes cvicenia

foto: Manduka

Čo sa za týmto slovo skrýva? Dokáže ho praktizovať každý z nás? Aké sú spôsoby praktizovania mindfulness v našom každodennom živote? Poďme spoločne za tieto otázniky doplniť odpovede.

„Keď sa príliš ocitneme v zaneprázdnenosti sveta, stratíme vzájomné spojenie - a sami so sebou.“ - Jack Kornfield

Minulosť nezmeníme a budúcnosť nemožno predvídať. Jediné, na čom skutočne záleží, sa deje TU a TERAZ. Všetko plynie v prítomnom okamihu, ktorý si pýta, aby bol naplno vnímaný a prežívaný. Prítomnosť. Základ mindfulness spočíva práve v nej.

„Najlepším spôsobom, ako zachytiť okamihy, je venovať im pozornosť. Tak budeme trénovať mindfulness.“ - Jon Kabat- Zinn  

 Pochopiť princípu mindfulness nie je vôbec ťažké. Jeho podstata je v skutku jednoduchá, prostá a nesie do nášho života nádherné posolstvo. Čo označuje pojem „mindfulness“?

 • Mindfulness je všímavosť našej mysle upriamená na to, čo sa deje v prítomnom momente.
 • Mindfulness je maximálne sústredenie sa na prítomnosť, bez toho, aby naše myšlienky ubiehali do reflektovania minulosti, či predvídania budúcnosti.
 • Mindfulness je vedomé vnímanie prítomného okamihu a jeho vedomé prežívanie.

 Nezaoberať sa minulými udalosti, netrápiť sa nad tými budúcimi a naplno sa venovať len tomu, čo prebieha práve TERAZ by sa mohlo zdať ba priam triviálne, až na nepríjemnú skutočnosť, že sa veľmi často z vnímania prítomnosti vychyľujeme. Naša myseľ uteká, strácame kontakt so svojím telom a veľmi rýchlo dokážeme byť znovu a znovu ponorení do myšlienok o niečom, čo sa už stalo, alebo sa trápime nad budúcnosťou. A to nám na kvalite nášho vnútorného pokoja a životného šťastia absolútne nepridáva.

Mindfulness je základná ľudská schopnosť byť plne prítomný, vedomý si toho, kde sme a čo robíme, a nie príliš reaktívny alebo ohromený tým, čo sa deje okolo nás. Všímavosť a schopnosť sústrediť sa na prítomnosť kvitne od základov v každom z nás, je len na nás, ako veľmi a ako často ich začneme praktizovať, rozvíjať, zapájať do nášho života a zlepšovať tak celkovú kvalitu nášho bytia.

„Ži prítomným okamihom. Iba tento prítomný okamih je život.“ -Thích Nhất Hạnh

 Všímavosť nie je zvláštna super-schopnosť, ktorú musíme získať. Je to super-schopnosť, ktorou sme od života obdarený všetci a ktorá nám umožňuje žiť život naplno a najkvalitnejšie ako sa len dá. Už teraz máme kapacitu byť prítomní a nevyžaduje si to od nás zmenu toho, kým sme. Podstata mindfulness je omnoho väčšia ako len jeho praktizovanie. Prináša vedomie a starostlivosť do všetkého, čo robíme.

"Nech ste kdekoľvek, buďte tam úplne." - Eckhart Tolle

AKÉ PRINÁŠA MINDFULNESS DO NÁŠHO ŽIVOTA VÝHODY?

Blog: Popis cvikov na odbúranie stresu

Predovšetkým nám umožňuje žiť život presne taký, AKÝ JE a presne vtedy, keď skutočne prebieha - TERAZ. Nie včera, ani zajtra. Vďaka mindfulness prežívame to, na čom skutočne záleží. Mindfulness nemá vo svojej podstate ani jedno negatívum, ba naopak ponúka pestrú paletu pozitív:

 •   eliminuje v našom živote stres
 •   zvyšuje našu výkonnosť
 •   rozvíja kreativitu
 •   umožňuje nám získavať prehľad o situácii
 •   zabraňuje úzkosti spojenej s minulosťou alebo strachom z budúcich udalostí
 •   získavame vedomosť prostredníctvom pozorovania našej mysle
 •   zvyšuje našu pozornosť venovanú blahu našich blízkych
 •   učí nás byť v nekomfortných situáciách pokojnejšími, rozvážnejšími
 •   rozpoznáva a kultivuje to najlepšie z toho, kým sme ako ľudia.

AKO TRÉNOVAŤ MINDFULNESS?

co su tehniky mindfulnes

foto: Pixabay

 •    Určite asi nejedného z vás neprekvapí, že tým najzákladnejším spôsobom ako vo svojom živote praktizovať plné vnímanie prítomného momentu je meditácia.
 •   Mindfulness dokážeme v rôznych situáciách vedome trénovať a uskutočňovať aj prostredníctvom sústredenia sa na svoj dych. Ak sa napríklad dostaneme do situácie, ktorá nám spôsobuje stres, strach, či obavy (všetky obavy a strach pramenia z našich predstáv, „čo by sa mohlo stať, ak....“), vďaka sústredeniu sa na dýchanie lepšie precítime prítomný moment a fakt, že žiadna z našich obáv a strachov sa práve tu a teraz nekoná.
 •   Jedným zo skvelých spôsobov, ako plne venovať svoju pozornosť prítomnosti je kreatívna činnosť. Či je to pečenie, kreslenie, písanie, projekt do práce...keď venujete všetku svoju energiu do tvorenia niečoho nového, nemáte čas svoju myseľ zamestnávať nezmyselnými myšlienkami vracajúcimi sa do minulosti, či predstavujúcimi budúce scenáre.
 •   Nemožno nespomenúť pohyb a fyzickú aktivitu, pretože byť plne zameraný na asánu v joge, či vnímanie okolitej prírody počas behu, nám dáva možnosť preciťovať to, čo sa okolo nás deje práve teraz (a aké krásne a neopakovateľné to všetko práve teraz je).

„Jediným spôsobom, ako žiť, je prijať každú minútu ako neopakovateľný zázrak.“ - Tara Brach

Naše mindfulness tipy na záver: to, čo sa môže zdať zo začiatku ťažké, bude o pár týždňov pre vás už prirodzeniu súčasťou života.

Jediný spôsob ako sa k tomu dopracovať je ZAČAŤ vnímať prítomnosť tu a teraz. Meditácia, dychové techniky, kreativita, či pohyb sú skvelými pomocníkmi. Veľmi nás poteší, ak vám na mindfulness ceste pomôžu aj naše ďalšie praktické články a to:

 

 

 

meditacne pomocky na sedenie