Z dôvodu dovolenky bude v dňoch 22.-26.7.2024 predajňa zatvorená.

Sprievodca ako vybrať terapeutickú ladičku podľa frekvencie

Terapeutické ladičky, známe svojím použitím v alternatívnej a doplnkovej medicíne, ponúkajú širokú škálu frekvencií, z ktorých každá môže mať rôzne liečebné účinky. Tento sprievodca vám pomôže navigovať svetom terapeutických ladičiek a vybrať tu správnu frekvenciu pre vaše individuálne potreby.

Terapeutické ladičky sú presne naladené kovové nástroje, ktoré generujú zvuk a vibrácie pri ich aktivácii. Tieto nástroje sa používajú na stimuláciu energie v tele a môžu prispieť k relaxácii, rovnováhe a celkovému blahobytu. Voľba správnej frekvencie je kľúčová pre dosiahnutie konkrétnych terapeutických cieľov.

Využitie ladičiek na holistické liečenie

Použitie ladičiek na liečenie predstavuje jemnú, ale účinnú metódu zameranú na riešenie zložitého spojenia medzi mysľou, telom a dušou. Tento terapeutický prístup presahuje povrchovú liečbu, ponára sa do nervového systému, tkanív a jemných energií tela, ponúka hlbokú relaxáciu a trvalé výhody.

Jednou z kľúčových výhod využívania rôznych frekvencií ladičiek pri liečení je ich schopnosť harmonizovať prirodzené cykly tela, ako je cirkadiánny rytmus. Stimuláciou homeostázy pomáhajú tieto frekvencie priviesť telo späť do vrodeného stavu rovnováhy. Navyše dolaďujú vibrácie tela na bunkovej úrovni, čím podporujú aktiváciu Qi – energie životnej sily – umožňujúce voľný tok bez akýchkoľvek prekážok.

Pozoruhodný vplyv terapie ladičkou je jej schopnosť vyvážiť nervový systém zosúladením pravej a ľavej mozgovej hemisféry, čo vedie k lepšiemu poznaniu a jasnému mysleniu. Okrem toho terapia prispieva k oprave štruktúr DNA, súčasne znižuje hladinu chronického stresu, úzkosť, zápaly, bolesti svalov a symptómy porúch trávenia.

Liečivé ladičky sa dostali do popredia v oblasti alternatívnej a doplnkovej medicíny. Tieto ladičky, často vyrobené z hliníka alebo iných zliatin, vyrobené s presnosťou, sú navrhnuté tak, aby po aktivácii produkovali špecifické frekvencie. Terapia vychádza z prastarej praxe liečenia zvukom a vychádza z presvedčenia, že zvuk a vibrácie môžu hlboko ovplyvniť ľudské telo, podporovať relaxáciu, rovnováhu a celkovú pohodu.

Princípy, na ktorých je založená terapia liečivou ladičkou, sú v súlade s prastarou praxou liečenia zvukom, tradíciou siahajúcou tisíce rokov a vyskytujúcou sa v rôznych kultúrach na celom svete. Ústredným bodom tejto praxe je presvedčenie, že rôzne zvukové frekvencie môžu interagovať s energetickými centrami tela, známymi ako čakry, čo uľahčuje liečenie obnovením harmónie toku energie v tele.

Odomknutie potenciálu liečivých ladičiek

Liečivé kovové ladičky so svojimi presne vyladenými frekvenciami a rezonanciami ponúkajú jedinečnú cestu k celostnej pohode. Poďme sa ponoriť do kľúčových aspektov, ktoré robia tieto terapeutické nástroje fascinujúcou oblasťou vo svete alternatívneho liečenia.

1. Frekvencia a rezonancia
Každá ladička je starostlivo kalibrovaná na špecifickú frekvenciu meranú v hertzoch (Hz). Základný koncept zahŕňa aktiváciu ladičky a jej umiestnenie do blízkosti tela. Prostredníctvom rezonancie sa vibrácie ladičky harmonizujú s energetickými frekvenciami tela a podporujú hlboký zmysel pre rovnováhu.

2. Zosúladenie čakier
Praktizujúci často využívajú špecifické ladičky spojené s rôznymi čakrami, aby zosúladili a vyvážili energetické centrá tela. Čakry, predstavované ako rotujúce kolesá energie pozdĺž chrbtice, sú uvedené do harmónie prostredníctvom cieleného používania ladičiek.

3. Stimulácia toku energie
Predpokladá sa, že zvuk a vibrácie vydávané ladičkami stimulujú tok energie cez meridiány a energetické dráhy v tele, podobne ako princípy akupunktúry a akupresúry. Cieľom tejto stimulácie je optimalizovať energetický obeh tela.

4. Relaxácia a redukcia stresu
Jemné a upokojujúce zvuky vydávané ladičkami dokážu navodiť stav hlbokej relaxácie a slúžia ako silný nástroj na zmiernenie stresu a napätia. Táto relaxačná reakcia má potenciál zvýšiť vrodenú schopnosť tela uľahčiť samoliečenie.

5. Fyzické a emocionálne liečenie
Zástancovia liečivých ladičiek ponúkajú pestrú škálu výhod. Od zníženia bolesti až po zlepšenie krvného obehu, zlepšenú imunitnú funkciu a emocionálne uvoľnenie, potenciál pozitívneho vplyvu zahŕňa fyzickú aj emocionálnu oblasť.

6. Spôsoby aplikácie
Či už držané v blízkosti konkrétnych bodov na tele, umiestnené priamo na koži, alebo pohybované cez energetické pole obklopujúce telo, praktizujúci môžu prispôsobiť svoj prístup tak, aby vyhovoval individuálnym potrebám.

Navigácia vo svete liečivých ladičiek: Ladičky so záťažou vs bez závažia

Vydať sa na cestu s liečivými ladičkami si vyžaduje jemné pochopenie rozdielov medzi váženými a neváženými ladičkami, ako aj pochopenie rôznych dostupných frekvencií. Tieto znalosti sú kľúčové pri výbere ladičky, ktorá vyhovuje vašim špecifickým potrebám.

1. Ladičky so závažím: zlepšenie priamej aplikácie na telo

Vážené ladičky sa vyznačujú malými závažiami pripevnenými na ich koncoch, čo vedie k hlbšiemu a rezonantnejšiemu tónu. Vďaka tejto vlastnosti sú vhodné na priamu aplikáciu na telo. Pridaná hmotnosť vytvára silné vibrácie schopné preniknúť hlboko do svalov a tkanív, čo z nich robí účinné nástroje na cielené terapeutické použitie. Praktici často používajú silikónové kladivo na zosilnenie vibrácií týchto ladičiek, čím sa zvýši ich účinok.

Tieto ladičky sú ideálne na cielenú prácu s čakrami, akupunktúrnymi bodmi a na riešenie vnútorných blokov. Je však dôležité poznamenať, že zvuk produkovaný váženými ladičkami nie je ľahko počuť z diaľky. Rezonančné tóny sú počuteľné, keď je rukoväť umiestnená na tele alebo keď sú ladičky v blízkosti uší. Vďaka tomu sú ideálne na priamu aplikáciu na telo alebo keď je požadovaná blízkosť uší.

2. Ladičky bez závažia: všestrannosť v počuteľnosti a aplikácii

Na rozdiel od toho nevyvážené ladičky produkujú ľahšie vibrácie a čistejší tón. Vďaka tomu sú obzvlášť používané v práci s energetickým poľom obklopujúcim telo. Napriek tomu sa dajú stále aplikovať priamo na telo a ponúkajú tak iný zmyslový zážitok. Nezaťažené ladičky vytvárajú pri údere počuteľnejší zvuk so základným tónom, ktorý je ľahko počuť, keď je priložený k uchu. Navyše vydávajú vyšší podtón, ktorý možno oceniť už z diaľky.

Nezaťažené ladičky sú vynikajúce pre prácu „na diaľku“, umožňujú klientom cítiť vibrácie, keď sa pohybujú vzduchom. Vďaka tomu sú vhodné na činnosti, ako je „skenovanie“ tela alebo „operovanie“ biopola človeka. Ich všestrannosť v počuteľnosti a aplikácii robí z nevážených ladičiek skvelú voľbu pre odborníkov, ktorí chcú svojim klientom vytvoriť multi-zmyslový, holistický zážitok.

Výber správnej frekvencie: úloha Hertz v ladičkách

Ladičky, ktoré hudobníci dlho používajú na dolaďovanie nástrojov, majú bohatú históriu v liečiteľstve, ktorá trvá stáročia. Zatiaľ čo ich terapeutická dôležitosť v posledných desaťročiach vzrástla, spôsoby, akými ľudia využívajú ladičky a systémy viery, o ktoré sa opierajú, sa značne líšia, často sa sústreďujú okolo špecifických hodnôt hertzov (Hz), ako sú 432 Hz, 444 Hz, 111 Hz, 136,1 Hz, 128 Hz alebo 528 Hz.

Pochopenie „Hertz“ (hz) ako merania „cyklov za sekundu“, ktoré predstavujú výšku tónu, frekvenciu alebo ladenie ladičky, je kľúčové. Hertz je jednotka použiteľná pre rôzne tvary vĺn vrátane zvukových, rádiových a elektromagnetických vĺn. Výška tónu ladičky zodpovedá jej hertzovej hodnote, pričom vyššie hodnoty znamenajú vyššiu výšku tónu. Vo všeobecnosti platí, že nižšie hodnoty hertzov uľahčujú pohyb energie po tele, zatiaľ čo vyššie hodnoty sú príjemnejšie pre ucho.

Pre uľahčenie práce a počúvania odporúčame frekvencie približne v rozsahu 100 až 528 Hz, aj keď vyššie a nižšie frekvencie sú počuteľné. Nižšie frekvencie, ako napríklad 32 a 64 Hz 'Otto' ladičky, účinne rezonujú v tele počas terapeutických aplikácií.

O špecifických frekvenciách alebo hodnotách hertzov, ktoré liečia rôzne choroby alebo stavy, koluje množstvo tvrdení, no mnohé zostávajú neoficiálne a nemajú vedeckú podporu. Uprostred týchto tvrdení však existujú presvedčivé správy o tom, že ladičky slúžia ako účinné nástroje na liečenie. Ladičky nachádzajú úspešné uplatnenie v terapiách pre ľudí aj zvieratá, čím prispievajú k ich rastúcemu uznaniu ako hodnotných nástrojov v oblasti holistického zdravia.

Naša súčasná hudobná stupnica je trochu mimo pôvodnej starovekej synchronizácie, pretože pôvodné „A 417 Hz“ bolo v roku 1939 nahradené frekvenciou 440 Hz (výškou ladiaceho tónu).

Pôvodné Solfeggio frekvencie tvoria šesť čistých tónov (DO - 396 Hz, RE - 417 Hz, MI - 528 Hz, FA - 639 Hz, SOL - 741 Hz, LA - 852 Hz), ktoré boli využité v starovekej hudobnej stupnici. Dr. Leonard G. Horowitz pridal ďalšie tri frekvencie (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz)

Frekvencia Solfeggio Popis
Ut (Utquent laxis) 396 Hz prispieva k oslobodeniu od viny a strachu a transformuje smútok na radosť.
Re (Resonare fibris) 417 Hz pomáha prekonať traumatické skúsenosti a zjednodušiť zmeny.
Mi (Mira gestorum) 528 Hz pozitívne ovplyvňuje život. Frekvencia predstavuje transformáciu, zázraky a znamenia a podľa niektorých štúdií dokonca môže ovplyvniť našu DNA.
Fa (Famuli tuorum) 639 Hz symbolizuje harmóniu v vzťahoch, lásku, toleranciu a komunikáciu. Počúvanie tejto frekvencie harmonizuje vzťahy medzi ľuďmi a podporuje vnútornú rovnováhu.
Sol (Solive polluti) 741 Hz znamená intuíciu, riešenie problémov, čistenie a zvýšenie vedomia. Pravidelné počúvanie tejto frekvencie Solfeggio pomáha žiť zdravšie a vykonávať zmeny v životnom štýle, napr. v oblasti výživy.
La (Labii reatum) 852 Hz podporuje návrat k mentálnej a duchovnej harmónii. Intenzívne počúvanie tejto frekvencie otvára vedomie.

Vzhľadom na to, že ľudské telo tvorí 70 - 80% vody (telesných tekutín), Solfeggio frekvencie majú vplyv aj na vodu v tele, zlepšujúc jej kvalitu a tým i všetky telesné funkcie a stavy, ktoré sú závislé od vody.

Prehľad predpokladaných účinkov jednotlivých frekvencií

Frekvencia (Hz) Oblasť liečenia  Ďalšie informácie Body aplikácie na tele
32, 64, 128 Hz Relaxácia a uzemnenie Primárne používané na relaxáciu a uzemnenie. Ladička s frekvenciou 128 Hz je univerzálne využiteľná, podporuje harmóniu v celom tele a rovnováhu vo všetkých čakrách. Vhodná aj pre deti.
Rôzne body na tele, vrátane energetických centier (čakier)
50 Hz Úľava od bolesti Vynikajúca pri úľave od bolesti z natiahnutých svalov, svalových spazmov a kŕčov.
Miesta s natiahnutými svalmi, svalovými spazmami a kŕčmi
94,18 Hz Vitálna životná sila Dynamický a aktivujúci účinok, predstavujúci životnú silu. Všeobecná aplikácia na tele
128 Hz Lokálna úľava od bolesti a univerzálna harmónia Účinná pri kontraktúrach, bolesti svalov a kostí. Podporuje harmóniu v celom tele a rovnováhu vo všetkých čakrách. Vhodná aj pre deti.
Kontraktúry, lokálna bolesť, energetické centrá (čakry)
136,1 Hz Harmonizácia vnútorných orgánov a reflexné body Používa sa na rebalancovanie vnútorných orgánov stimuláciou reflexných bodov v akupunktúre, šiacu, reflexológii, akupresúre a aurikuloterapii.
Reflexné body v akupunktúre, šiacu, reflexológii, akupresúre, aurikuloterapii
174 Hz Balans, úľava od stresu, relaxácia, liečenie a pohľad Najnižšia frekvencia z 9 solfeggií. Pri individuálnom sedení použití sa ladička používa na wellness, relaxáciu a meditáciu, ale bežne sa označuje aj ako prírodné anestetikum pre svoju schopnosť znižovať bolesť.
Všeobecná aplikácia na tele
221,23 Hz Láska a emočná rovnováha Frekvencia spojená s láskou a emočným pokojom. Všeobecná aplikácia na tele
250,56 Hz Harmónia a počasie Nazývaná aj frekvencia krásneho počasia, môže harmónizovať stresové faktory, indukovať fyzický komfort, emočné čistenie a pozitívne ovplyvňovať hormonálnu rovnováhu.
Rôzne body na tele, energetické centrá (čakry)
256 Hz Bdelé a uvoľnené vedomie Podporuje stav bdelého a uvoľneného vedomia. Všeobecná aplikácia na tele
285,6 Hz Buněčné liečenie a omladenie Frekvencia spojená s buněčným liečením a omladením. Rôzne body na tele
385,4 Hz Liečba hrdla Používa sa na čakru hrdla, ktorá riadi štítnu žľazu, čeľusť, hrdlo a sluch. Body spojené s čakrou hrdla
396 Hz Odbúranie strachu a viny Používa sa na oslobodenie od strachu a viny. Miesta spojené so strachom a vinou
417 Hz Uľahčenie zmien a rozklad negatívnej energie Súčasť starovekej 6-tonového stupnice, ktorá mala byť používaná v sakrálnej hudbe. Je známa svojou schopnosťou rozkladu negatívnej energie, uľahčovať zmeny a prinášať pozitívne zmeny v našich životoch.
Všeobecná aplikácia na tele
432 Hz Harmónia s prírodou a vesmírom Spojená s harmóniou medzi ľuďmi a prírodou. Všeobecná aplikácia na tele
528 Hz Oprava a transformácia DNA Využíva sa na opravu a transformáciu poškodenej DNA.
Rôzne body na tele, najmä v blízkosti chrbtice
639 Hz Spojenie a vzťah Čistá hudba pritahuje viac lásky.
Rôzne body na tele, vrátane energetických centier (čakier)
741 Hz Intuícia, riešenie problémov Duchovná a emočná úľava. Krčná čakra
Rôzne body na tele, vrátane energetických centier (čakier)
852 Hz Prebudenie osobnej intuície Otvára šiesty zmysel a zvyšuje intuíciu.
Rôzne body na tele, vrátane energetických centier (čakier)
963 Hz Osobný duchovný vplyv Aktivácia 7. čakry (Sahasrara čakra).
Rôzne body na tele, vrátane energetických centier (čakier)

 

Planetárne ladičky podľa Hansa Coustoa

Skúmanie zvukových frekvencií vo vzťahu ku kozmickým javom Hansa Cousta, s pomenovaním „Kozmická oktáva“ predstavuje jedinečný a pútavý pohľad na rezonanciu nebeských telies. Hans Cousto, švajčiarsky matematik, muzikológ a výskumník zvuku, sa ponoril do myšlienky, že planéty na svojich obežných dráhach vyžarujú špecifické frekvencie a tieto frekvencie možno preložiť do počuteľných tónov.

Základ Coustovej práce spočíva v koncepte, že každá planéta v našej slnečnej sústave rezonuje so špecifickou základnou frekvenciou, keď sa točí okolo Slnka. Na preskúmanie a kvantifikáciu týchto planetárnych frekvencií použil Cousto matematické výpočty a harmonické princípy odvodené zo starovekého pytagorejského ladiaceho systému.

Výsledkom je súbor základných frekvencií pre každú planétu, čím sa vytvára harmonický vzťah, ktorý presahuje oktávy. Tieto frekvencie môžu byť vyjadrené v hertzoch a po preložení do hudobných nôt tvoria stupnicu, ktorá odráža kozmické vibrácie našich nebeských susedov. Coustove výpočty zahŕňajú základné frekvencie pre planéty ako Zem, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto.

Jedným z kľúčových poznatkov z Coustovej práce je harmonická povaha týchto planetárnych frekvencií, pretože sú v súlade s princípmi nachádzajúcimi sa v hudbe aj v matematike. Aplikovaním princípov Kozmickej oktávy Cousto naznačuje, že tieto planetárne tóny by mohli ovplyvniť naše vnímanie, vedomie a celkovú pohodu. Táto myšlienka čerpá paralely so starovekými vierami v hlboký vplyv nebeských telies na ľudskú existenciu.

  • Koreňová čakra  – Muladhara (prežitie) synodický deň 194,18 Hz / G3
  • Sakrálna čakra - Swadhisthana (Sexualita) synodický mesiac 210,42 Hz / G3#
  • Pupočná Chakra - Manipura (Power) Sun 126,22 Hz / B2 (H2)
  • Srdcová čakra - Anahata (Láska) Zem 136,10 Hz / C3#
  • Krčná čakra - Vishuddha (Komunikácia) Ortuť 141,27 Hz / C3#
  • Tretie oko - Ajna (Intuition) Venuša 221,23 Hz / A3
  • Korunná čakra - Sahasrara (Spirituality) Platonický rok 172,06 Hz / F3

 

Plantárny princíp  Frekvencia (Hz) Názov ladičky
Chiron 172.86 Chiron (F3)
Zem 136.10 Zem (C3#)
Platónsky rok 172.06 Platónsky rok (F3)
Siderický deň 194.71 Siderický deň (G3)
Synodický deň 194.18 Synodický deň (G3)
Jupiter 183.58 Jupiter (F3#)
Siderický Mesiac 227.43 Siderický Mesiac (A3#)
Synodický Mesiac 210.42 Synodický Mesiac (G3#)
Mars 144.72 Mars (D3)
Merkúr 141.27 Merkúr (C3#)
Neptún 211.44 Neptún (G3#)
Saturn 147.85 Saturn (D3)
Sedna 181.60 Sedna (F3#)
Uran 207.36 Uran (G3#)
Venuša 221.23 Venuša (A3)

 

Planéta Frekvencia (Hz) Predpokladané liečebné Účinky
Zem 136.10 Zakorenenie, Stabilita, Prepojenie s prírodou
Mesiac 210.42 Emočná Rovnováha, Intuícia, Ženská Energia
Merkúr 141.27 Mentálna čistota, Komunikácia, Intelektuálna jasnosť
Venuša 221.23 Láska, Harmónia, Emočné hojenie
Mars 144.72 Energia, Vitalita, Odvaha
Jupiter 183.58 Expanzia, Hojnosť, Duchovný rast
Saturn 147.85 Disciplína, Štruktúra, Zakorenenie energí
Uran 207.36 Inovácia, Zmena, Prebudenie
Neptún 211.44 Duchovnosť, Intuícia, Kreativita
Plúto 140.25 Transformácia, Oživenie, Vnútorná Sila

Zaujíma vás viac k soundhealingu? Preskúmajte naše články: Nákupný poradca k výberu liečivých nástrojov