Zmena otváracích hodín: PONDELOK-PIATOK 10.6.- 14.6.2024 = Predajňa zatvorená. Len osobný odber vopred uhradených objednávok.

Recenzia knihy Slobodný dych a svetelno-duševný proces od AD-joga

Kniha o slobodnom dychu – nielen keď nestačíte s dychom

V letnom období prišla na pulty kníhkupectiev, aj do online predaja belasomodrá kniha, s odvážnym názvom – Slobodný dych. Jej autor, Heinz Grill – nemecký spisovateľ, učiteľ jogy a spirituality, v nej opisuje pre moderného človeka nový a predsa dávno známy typ dýchania, ktorým je dýchanie prirodzené. Hoci v jednoduchosti je krása, naučiť sa robiť veci jednoducho, vyžaduje spravidla dobrú prípravu a skúsenosti.

Úvodné časti knihy kladú dýchanie do súvislosti s jogovou a antropozofickou náukou. Vysvetľujú, že dýchanie je na jednej strane proces fyziologický a má zásadné účinky na zdravie ľudského organizmu. Na strane druhej je dýchanie tiež spojnicou človeka s vonkajším priestorom, inými ľuďmi, živými organizmami a svetom.

V ďalšom pokračovaní sú v knihe rozpracované 4 základné spôsoby dýchania v ich vzťahu k dimenziám priestoru, teda výške, šírke a hĺbke. Štvrtou dimenziou sa stáva stred – ako stredobod kruhu a stredobod tela, ktorému sú venované osobitné cvičenia. Jogové cviky sú zoradené do niekoľkých ucelených zostáv. Každá z nich podporuje niektorý typ dýchania a tiež určité zažívanie sa, inak povedané, určité duševné cítenie.

Pre porovnanie sú v knihe vypracované tiež jogové techniky vedeného dychu, známe ako pránajáma. Okrem návodu na ich vykonávanie sa autor venuje predpokladom a podmienkam pre ich správne začlenenie do jogovej praxe. V závere knihy sa pojednáva o tzv. duchovnej rozvojovej ceste. Tú možno chápať ako rozšírenie jogovej praxe o prvky duchovného bádania v oblastiach skrytých zmyslovému vnímaniu.

Autor v knihe vychádza zo širšieho duchovného poznania, avšak nezaťažuje čitateľa filozofickými úvahami. Naopak, veľmi prakticky, na klasických pozíciách jogy vysvetľuje prirodzené plynutie dychu. Vďaka tomu sa človek pri cvičení nepreťažuje fyzicky ani duševne a cíti sa slobodnejší a pokojnejší. Prinášať praktické návody na to, ako sa z jogy stáva popri cvičení aj duševná aktivita je autorovou silnou stránkou. Prejavuje sa aj v jeho iných dielach, ako napríklad Duševná dimenzia jogy alebo Cvičenia pre dušu.

Čitateľ a jogu cvičiaci človek si môže z obsahu knihy vyberať jednotlivé zostavy pre niektoré z duševných cítení, napr. otvorenosť a môže bezprostredne cvičiť spolu s textom, a s pomocou sviežich fotografií pozícií. Považujem za dobre využiteľné, že kniha obsahuje jednoduchšie aj náročnejšie varianty cvikov a tak po nej môže bez obáv siahnuť tak začiatočník, ako aj záujemca o vážny rozvoj v jogovej praxi.

Cieľom autora je podporovať u ľudí prácu s predstavami. Na oživenie predstavivosti doplnil autor na viaceré strany knihy jednoduché obrazce, vyjadrujúce prvky šírenia, vertikality alebo centrovania. Tie čitateľovi napomáhajú rýchlejšie zatriediť jogovú pozíciu k určitej kvalite pohybu. Je to veľmi nápomocný a inovatívny prvok. Dobrej práci s knihou napomáhajú aj mnohé skice jogových pozícií a ich estetické fotografie.

Kniha Slobodný dych a svetelno-duševný proces obsahuje nové inšpirácie pre ľudí cvičiacich jogu. Je vhodná aj ako praktická príručka v oblasti práce s dychom a duševnými kvalitami pre inštruktorov jogy, ale aj pre fyzioterapeutov, psychológov, špeciálnych pedagógov a iné terapeutické povolania.

 

BLOG  POPIS 1080x430 na sirku_1