Z dôvodu dovolenky bude v dňoch 22.-26.7.2024 predajňa zatvorená.

Transformujte svoju myseľ a telo pomocou Jivamukti jogy

Sharon Gannon a David Life sú spoluzakladateľmi Jivamukti jogy, jedného z najpopulárnejších a najznámejších jogových štýlov na svete. Obaja sú vysoko uznávaní učitelia jogy a duchovní vodcovia, ktorí zasvätili svoj život šíreniu posolstva jogy a jej transformačnej sily.

Sharon Gannon sa narodila v Pensylvánii v USA v roku 1951. K joge ju priviedla v mladosti jej matka a neskôr začala študovať u renomovaných učiteľov jogy ako Swami Nirmalananda a Pattabhi Jois. V 80. rokoch sa Sharon presťahovala do New Yorku a začala vyučovať jogu. Rýchlo sa stala známou svojim dynamickým a inovatívnym štýlom výučby, ktorý spájal ásanu (jógové pozície), pránájámu (dychové praktikovania) a meditáciu s hudbou, poéziou a filozofiou.

David Life sa narodil v Michigane v USA v roku 1950. Predtým, ako na začiatku 80. rokov objavil jogu, bol hudobníkom a umelcom. Davida okamžite zaujali duchovné a filozofické aspekty jogy a začal študovať u Sharon Gannon. Spoločne vyvinuli metódu Jivamukti Yoga, ktorú v roku 1986 predstavili svetu.

Názov Jivamukti je odvodený zo sanskrtských slov „jiva“ (individuálna duša) a „mukti“ (oslobodenie) a praktikovanie je zamerané na duchovné oslobodenie a súcit so všetkými bytosťami. Jivamuti joga je cesta k osvieteniu/prebudeniu súcitom k všetkým živým Bytostiam.

Filozofia Jivamukti jogy je založená na piatich hlavných pilieroch

jivamukti

foto: Martina Procházková (archív)

 • Ahimsa: Tento princíp zdôrazňuje nenásilie a súcit voči všetkým živým bytostiam, vrátane zvierat a životného prostredia. V Jivamukti joge sa praktizujúci snažia žiť život bez ubližovania a vyhýbať sa ubližovaniu akejkoľvek bytosti.

 • Bhakti: Bhakti znamená oddanosť alebo lásku k božskému. Tento princíp zdôrazňuje dôležitosť rozvíjania vzťahu s vyššou silou alebo božským vedomím a snaha spojiť sa s ním prostredníctvom modlitby, meditácie a iných duchovných praktík.

 • Dhyana: Dhyana znamená meditácia. Tento princíp zdôrazňuje dôležitosť pravidelného meditačného praktikovania na kultiváciu vnútorného pokoja, všímavosti a sebauvedomenia.

 • Nada: Nada znamená zvuk alebo vibrácie. Tento princíp kladie dôraz na používanie zvuku a hudby pri cvičení jogy, vrátane spevu a spevu, na spojenie s božským a kultiváciu vnútorného pokoja.

 • Šastra: Šastra znamená písmo alebo posvätné texty. Tento princíp kladie dôraz na štúdium filozofie jogy a posvätných textov, ako sú Bhagavadgíta a Joga sútry Pataňdžaliho, aby sa prehĺbilo pochopenie jogy a jej učenia.

Tieto princípy sú votkané do celého fyzického praktikovania ásan, ktoré sú určené na prečistenie tela a upokojenie mysle.

Praktikovanie Jivamukti jogy

Jednou z charakteristických čŕt Jivamukti jogy je jej dôraz na hudbu a spievanie. Hodiny zvyčajne začínajú spevom a zahŕňajú hudbu počas praktikovania s cieľom spojiť študentov s ich emóciami a pomôcť im uvoľniť akúkoľvek negatívnu energiu, ktorú môžu držať.

Na hodinách Jivamukti sa hudba používa na vytvorenie podporného a povznášajúceho prostredia, ako aj na zlepšenie duchovného zážitku z praktikovania. Hudba môže siahať od tradičných indických spevov, ako je kírtan, až po súčasné melódie, ktoré odrážajú témy triedy. Začlenením hudby Jivamukti joga vytvára jedinečnú a dynamickú atmosféru, ktorá stimuluje fyzické aj duchovné aspekty praktikovania.

Zvuk tiež hrá dôležitú úlohu v Jivamukti joge pomocou mantier alebo posvätných slabík, ktoré sa počas praktikovania spievajú. Verí sa, že mantry majú silnú vibračnú energiu, ktorá dokáže prebudiť vnútorné ja a zlepšiť duchovný zážitok. Spievanie mantier môže tiež pomôcť sústrediť myseľ, znížiť stres a zvýšiť pocity pohody.

Jivamukti joga okrem hudby a mantier zahŕňa aj použitie zvukových misiek a iných nástrojov na vytvorenie meditatívnej atmosféry. Predpokladá sa, že zvukové misky majú liečivý účinok na telo, myseľ a ducha, pretože vibrácie produkované miskami môžu vyrovnávať energetické centrá v tele a podporovať relaxáciu.

Jivamukti joga okrem praktikovania ásan zahŕňa aj prvky pránájámy (práce s dýchaním), meditácie a filozofického štúdia. Učitelia zahŕňajú do lekcií čítanie z duchovných textov a povzbudiť študentov, aby preskúmali svoje vlastné duchovné presvedčenia a praktiky. Na stránkach Jivamuktiyoga môžete nájisť tému spiritual talku pre daný mesiac.

Vychádza sa z prastarých textov a dávajú sa do súčasného kontextu.

Najčastejšie sa čerpá od troch hlavných inšpirátorov Jivamukti jogy:

 • Shri Brahmananda Sarasvati - učiteľ jógovej psychológie
 • Swami Nirmalananda - ktorý poskytol Sharon a Davidovi vysvetlenie k mantre Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Preklad v Jivamukti k tejto mantry je:

"Nech sú všetky bytosti na všetkých úrovniach šťastné a slobodné."

A k tomuto šťastiu a slobode prispievame i my každou našou myšlienkou, slovom a činom.

 • Shri Pattabhi Jois - ktorý inšpiroval ich asanovú prax, podľa ktorej sa asanová prax - vinjása skladá v duchu inteligentnej vinjása kramy a  asanové asistencie, ktoré sú v Jivamukti prítomné.

Začlenenie Jivamukti jogy do vašej praxe

Existuje niekoľko techník, ktoré možno použiť na vyváženie a aktiváciu rôznych čakier v tele počas praktikovania Jivamukti jogy.

V Jivamukti joge sa verí, že každá asana (póza) stimuluje a vyrovnáva energetické centrá v tele alebo čakry. Celkovo existuje sedem čakier a každá je spojená so špecifickými fyzickými, emocionálnymi a duchovnými vlastnosťami. Jivamukti joga zahŕňa praktikovania, ktoré sú špecificky zamerané na vyváženie a aktiváciu týchto čakier.

 • Koreňová čakra: Koreňová čakra, alebo Muladhara, sa nachádza v spodnej časti chrbtice a je spojená s uzemnením a stabilitou. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pózy, ako je predklon v stoji (Uttanasana), bojovník I (Virabhadrasana I) a predklon v sede (Paschimottanasana).
 • Sakrálna čakra: Sakrálna čakra alebo Svadhisthana sa nachádza v dolnej časti brucha a je spojená s kreativitou a zmyselnosťou. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pózy, ako je zviazaný uhol (Baddha Konasana), nízky výpad (Anjaneyasana) a predklon v sede s krútením (Ardha Matsyendrasana).
 • Čakra solar plexu: Čakra solar plexu, alebo Manipura, sa nachádza v hornej časti brucha a je spojená s osobnou silou a sebadôverou. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pozície ako loď (Navasana), doska (Phalakasana) a bojovník III (Virabhadrasana III).
 • Srdcová čakra: Srdcová čakra alebo Anahata sa nachádza v strede hrudníka a je spojená s láskou a súcitom. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pózy, ako je póza ťavy (Ustrasana), pozícia mosta (Setu Bandhasana) a pozícia kravy (Gomukhasana).
 • Krčná čakra: Krčná čakra alebo Vishuddha sa nachádza v hrdle a je spojená s komunikáciou a sebavyjadrením. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pozície ako rybie (Matsyasana), stojan na ramená (Sarvangasana) a pluh (Halasana).
 • Čakra tretieho oka: Čakra tretieho oka, alebo Ajna, sa nachádza medzi obočím a je spojená s intuíciou a vnímaním. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pozície, ako je detská póza (Balasana), pes otočený nadol (Adho Mukha Svanasana) a meditácia v sede.
 • Korunná čakra: Korunná čakra alebo Sahasrara sa nachádza na vrchu hlavy a je spojená s duchovným spojením a osvietením. Na aktiváciu tejto čakry je možné praktizovať pozície ako stoj na hlave (Sirsasana), lotosová (Padmasana) a mŕtva (Savasana).

Príklad techník špecifických pre čakru solar plexu:

Hlavná práca: Čakra solar plexu, ktorá sa nachádza pri pupku, je spojená s elementom ohňa a tráviacim systémom. praktikovania na posilnenie jadra, ako je plank, póza na lodi a kľuky, môžu pomôcť stimulovať a vyvážiť túto čakru.

Twist: Krútenie póz, ako je otočenie chrbtice v sede a skrútený trojuholník, môže pomôcť detoxikovať tráviaci systém a stimulovať čakru solar plexu.

Vizualizácia: Počas meditácie si vizualizujte žlté svetlo vyžarujúce z oblasti solar plexu, ktoré predstavuje element ohňa a silu a sebadôveru spojenú s touto čakrou.

Spievanie: Bija mantra spojená s čakrou solar plexu. Spievanie tohto zvuku počas meditácie alebo počas praktikovania môže pomôcť vyrovnať a aktivovať čakru.

Jivamukti jóga ponúka jedinečný a dynamický prístup k cvičeniu jogy, ktorý zahŕňa prvky hudby, filozofie a spirituality. Začlenením techník na vyváženie a aktiváciu čakier môžu študenti prehĺbiť svoju prax a kultivovať väčší pocit fyzickej, emocionálnej a duchovnej pohody.

Štúdium Jivamukti jogy obnáša

 • Učiteľský kurz 300 hodín (dnes sú aj kratšie formy 75 hodín, vďaka covidu a online možnostiam),
 • na 300 hodinový kurz navazuje 500 hodín - Jivamukti Apprenticeship Training - nadstavba s vybraným mentorom.

Jogové štúdiá Jivamukti dnes nájdeme v Nemecku, Nórsku, Francúzsku, Luxemburgu, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Rusku, Mexicu a USA.
K čakrám nebudem moc písať, keďže tu ste si dali svoje vysvetlenie a návod, ale existuje výborné video od Sharon Gannon nazvané CHAKRA BALANCING.
 

Garantom článku je Martina Procházková, ktorá absolvovala mesačný Učiteľský kurz 300 hodín v roku 2009  v Omega Institute v Rhinebecku New York s Davidom a Sharon v roku, keď zomrel Patthabi Jois a to bol posledný TT, kedy obaja učili na tomto tréningu. Nadstavbu 500 hodín absolvovala 3 mesiace v Jivamukti Yoga School v New Yorku v roku 2014. Martina stojí za známym festivalom Prague Spirit Festival. Viac na: https://praguespiritfestival.com/   

"Jogu som objavila ako malá, vďaka mojmu otcovi, ktorý každé ráno stál na hlave a mňa to začalo prevelice zaujímať. Čo sa tam deje, prečo to ocino vobec robí? Dnes som o tridsať plus rokov staršia a možno mám trochu predstavu.
Vďaka Jivamukti joge, ku ktorej ma priviedla Lenka Nezvalová niekedy v roku 2004, som pochopila, že každý systém je navigáciou, ale nie je odpoveďou."