Meditačné vankúše a závažia na Sashe.sk

Rozhodli sme sa podporiť aj ručnú prácu na Slovensku a vyrobili kolekciu našich vankúšikov. Nakoľko odlišné daňové režimy by mali veľký vplyv na cenu, rozhodli sme sa časť sortimentu predávať na Sashe.sk

Nájdete nás pod https://www.sashe.sk/flexity

Namaste

sashe